Zasiłki i świadczenia

30 maja 2019 r.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Jak obliczyć podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, gdy wskaźnik mniejszy niż 100 proc.30 maja 2019 r.

Pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne na sześć miesięcy, tj. od 13 maja do 12 listopada 2019 r. Wcześniej pobierał zasiłek chorobowy, ale okres zasiłkowy już został wyczerpany. Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne i czy podstawa wymiaru pozostanie taka sama, jak dla chorobowego? Podstawa wynosiła 7222,47 zł (od wynagrodzenia, które wynosiło 8370 zł). Czy jeśli będziemy chcieli pracownika zwolnić bez wypowiedzenia, to dalej będzie otrzymywał to świadczenie?

2 maja 2019 r.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także osobom prowadzącym działalność gospodarczą

Dla kogo zasiłek macierzyński?2 maja 2019 r.

Zasiłek macierzyński to świadczenie związane z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka. Odpowiednią kwotę wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych rodzicom, jeśli dziecko urodziło się w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Polecane

Polecane