Zasiłki i świadczenia

17 września 2020 r.

Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków –zarówno tego samego rodzaju, jak i innego – nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe (art. 43 ustawy zasiłkowej).

Jaki zasiłek macierzyński po zmianie etatu17 września 2020 r.

Pracownica będąca w ciąży przebywała na nieprzerwanym zwolnieniu lekarskim od połowy lutego do 10 września br. 11 września urodziła dziecko i ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Podczas jej nieobecności od 1 maja pracodawca obniżył wymiar czasu pracy wszystkim pracownikom do 4/5 etatu. Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego? Czy powinna być taka sama jak zasiłku chorobowego, czy może powinna być przeliczona odpowiednio do nowego etatu?

10 września 2020 r.

Jako wniosek o wypłatę traktowane jest oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Składane jest ono do płatnika składek, w przypadku prowadzących pozarolniczą działalność – bezpośrednio do ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy we wrześniu. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania10 września 2020 r.

Świadczenie to można pobierać za okres od 1 do 20 września. Zgodnie z nową wykładnią resortu pracy i ZUS nie będzie się on należał rodzicom, którzy mimo otwartej placówki zdecydowali się nie posyłać dziecka do szkoły. Takie stanowisko budzi wątpliwości – szerzej na ten temat pisaliśmy DGP nr 172 z 3 września 2020 r. „Resort myli się co do zasiłku”. Dopóki jednak nie zostanie ogłoszona zmiana wykładni, dopóty można zakładać, że zasiłek nie będzie wypłacany w takich przypadkach. Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania związane z tym zasiłkiem.

7 września 2020 r.

dokumenty

Poradnia ubezpieczeniowa: Jak obliczać wynagrodzenie pracownika, który poprzednio prowadził działalność gospodarczą7 września 2020 r.

Pani Anna do końca lutego 2020 r. prowadziła działalność gospodarczą i opłacała składkę do ZUS od podstawy wymiaru wynoszącej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od początku marca pracuje w pewnej firmie, gdzie uzyskuje wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia, a docelowo także – prowizje. Z powodu epidemii prowizji prawie nie ma, bo niższa jest także sprzedaż. Pani Anna zachorowała w sierpniu 2020 r. Jak obliczyć jej zasiłek chorobowy?

Polecane

Polecane