Zasiłki i świadczenia

3 sierpnia 2019 r.

Prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego ma zarówno matka, jak i ojciec. Należy jednak pamiętać, że w tym samym czasie zasiłek pobierać może tylko jeden rodzic.

Zasiłek opiekuńczy. Kiedy i komu przysługuje?3 sierpnia 2019 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym (np. z tytułu umowy o pracę), które muszą zaopiekować się dzieckiem lub innym członkiem rodziny (np. w czasie choroby dziecka lub rodzica). Łączny czas wypłaty takiego świadczenia wynosi maksymalnie 60 dni w roku.

27 lipca 2019 r.

Za czas 32-tygodniowego urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego.

Urlop rodzicielski i praca w jednym czasie. Jak ustalić kwotę zasiłku macierzyńskiego?27 lipca 2019 r.

Pracownica zatrudniona na 7/8 etatu zakończyła urlop macierzyński 21 czerwca 2019 r., a od 22 czerwca przeszła na urlop rodzicielski płatny (80 proc.). Od tego też dnia łączy urlop rodzicielski z pracą na 1/4 etatu. Pracownica w lipcu przyniosła zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem (od 22 do 24 lipca – trzy dni). Wynagrodzenie pracownicy jest ustalone w stawce godzinowej 15,50 zł. W czasie pracy na 1/4 etatu pracuje po 10 godzin tygodniowo (poniedziałek–wtorek po cztery godziny, a w środę po dwie godziny). Jak obliczyć jej zasiłek opiekuńczy i macierzyński za lipiec? Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi 2157,25 zł.

7 lipca 2019 r.

Nie można z góry założyć, iż tylko rodzic z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie jest zdolny do sprawowania pełnej i efektywnej opieki nad wymagającym tego dzieckiem.

Nie tylko rodzice z zasiłkiem pielęgnacyjnym na niepełnosprawne dziecko. Kto jeszcze może dostać wsparcie7 lipca 2019 r.

Skoro członek najbliższej rodziny wywiązuje się ze swych obowiązków wobec chorego krewnego, a wymaga to od niego rezygnacji z zarobkowania, to powinien w tych działaniach otrzymać odpowiednie wsparcie państwa. Przyznanie tylko rodzicom prawa do zasiłku narusza konstytucyjną zasadę równości – stwierdził WSA w Olsztynie.

Polecane

Polecane