Zasiłki i świadczenia

5 marca 2019 r.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

Jak zgłosić wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko?5 marca 2019 r.

Jarosław Kaczyński złożył aż pięć przedwyborczych obietnic. Jedną z nich było wprowadzenie 500+ na pierwsze dziecko już od 1 lipca 2019 roku. Oczywiście pod warunkiem, że PiS wygra wybory. Jednak należy wciąż pamiętać, że zanim nowy program wejdzie w życie i obejmie rodziny niezależnie od kryterium dochodowego, niektóre z nich wciąż mogą otrzymywać 500 plus na pierwsze dziecko. Oczywiście spełniając określone kryterium dochodowe.

27 lutego 2019 r.

Michalina Topolewska

Pominięte prawo, pominięci opiekunowie27 lutego 2019 r.

Świadczenie 500+ będzie wypłacane na każde dziecko. Coś, co do tej pory wydawało się niemożliwe, czego budżet nie mógł w żaden sposób udźwignąć, wkrótce stanie się rzeczywistością. Prosty przekaz, efektowna obietnica, krótki, bo już od lipca, czas realizacji. Powstaje tylko pytanie, czy skoro nasza narodowa skarbonka ma się tak dobrze i są w niej wolne pieniądze – wcale zresztą niemałe – to czy powinny być przeznaczone akurat na ten cel?

16 lutego 2019 r.

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego stanowią przychód z innych źródeł. Podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, ale bez potrącania kosztów uzyskania przychodów. Od zasiłków nie nalicza się żadnych składek.

Jak rozliczyć zasiłek macierzyński w razie egzekucji komorniczej?16 lutego 2019 r.

Pracownica zatrudniona na pół etatu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1125 zł. Do 12 lutego pracownica dostawała 100-proc. zasiłek chorobowy, a 13 lutego urodziła dziecko i nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100 proc. Ma prawo do miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek oraz zajęcie komornicze niealimentacyjne na kwotę łącznie 4000 zł. Jak prawidłowo rozliczyć luty z uwzględnieniem potrącenia? Czy kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego również podlega egzekucji?

2 lutego 2019 r.

Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi wykonującemu pracę za granicą stosuje się ogólne zasady, ale z uwzględnieniem pewnych odstępstw.

Jak obliczać podstawę zasiłków pracownikom delegowanym do pracy za granicą2 lutego 2019 r.

Pracownik został zatrudniony od 1 stycznia 2019 r. Od 1 do 16 stycznia pracował w Polsce, a od 17 stycznia został oddelegowany do pracy do Niemiec. Od 28 stycznia do 1 lutego 2019 r. jest niezdolny do pracy z powodu choroby. Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres zwolnienia? Czy wynagrodzenie za pracę w Polsce i w Niemczech trzeba sumować i uzupełniać do pełnego miesiąca?

30 stycznia 2019 r.

Michalina Topolewska

Wybiórcza solidarność rządu [OPINIA]30 stycznia 2019 r.

Jeśli kontrola wojewody pomorskiego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie miała wywołać wśród pozostałych samorządów efekt mrożący, to z pewnością się udało. Gminy otrzymały w ten sposób bardzo wyraźny sygnał, że jeżeli będą wychodzić przed szereg i przyznawać świadczenie pielęgnacyjne opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych, to spotka się to z odpowiednimi konsekwencjami, czyli wezwaniem do zwrotu pieniędzy z dotacji. Jednocześnie spór na linii miasto–wojewoda bardzo dobitnie pokazuje, że od ponad czterech lat mamy do czynienia z patologiczną sytuacją prawną, która utrwala się wraz z każdym dniem niewykonania przez rząd wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) w sprawie wsparcia grupy opiekunów niepełnosprawnych dorosłych.

27 stycznia 2019 r.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że wniosek lekarza o skierowanie na turnus zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna.

Jakie świadczenia dla niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2019 roku27 stycznia 2019 r.

Wśród świadczeń, na które mogą liczyć dzieci i osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny i opiekunowie, należy wymienić m.in. dodatek do świadczenia rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną, dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym oraz dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych.

Polecane

Polecane