Zasiłki i świadczenia

23 maja 2020 r.

Jeżeli dana placówka zostanie otwarta, ale nie będzie mogła zapewnić opieki wszystkim dzieciom, rodzicom także będzie przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy: Komu przysługuje, warunki, terminy23 maja 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

21 maja 2020 r.

Dziecko i matka

Zasiłek opiekuńczy od 25 maja nie dla rodziców dzieci do lat 8. Prawnicy wyjaśniają dlaczego, Ministerstwo Rodziny ma inne zdanie21 maja 2020 r.

Od 25 maja 2020 roku rodzicom dzieci do lat 8, którzy korzystali z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, nie powinien on już przysługiwać. To efekt wprowadzonej tarczy antykryzysowej 3.0. Dodatkowy zasiłek do 14 czerwca 2020 roku powinien być dalej wypłacany rodzicom dzieci z niepełnosprawnością, w tym rodzicom będącym funkcjonariuszami i rolnikami. Prawnicy nie mają wątpliwości. MRPiPS stoi jednak na stanowisku, że nic się nie zmieni. W piątek,22 maja, je podtrzymało. 

20 maja 2020 r.

Artykuł 46 ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 zlikwidował możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci do lat 8.

Zasiłek opiekuńczy już nie dla rodziców dzieci do lat 8? Ważne zmiany w tarczy antykryzysowej 20 maja 2020 r.

Od 25 maja 2020 roku rodzicom (w tym rodzicom będącym rolnikiem i funkcjonariuszem) dzieci do lat 8, którzy korzystali z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna nie będą mogli z niego już korzystać. Taki jest efekt wprowadzonej ustawy o tarczy antykryzysowej 3.0. Dodatkowy zasiłek na okres do 14 czerwca 2020 roku będzie dalej przysługiwał rodzicom dzieci z niepełnosprawnością w tym rodzicom będącymi funkcjonariuszami i rolnikami.

18 maja 2020 r.

Obecnie podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych – dla osób z okresem zatrudnienia od 5 do 20 lat, wynosi 861,40 zł w czasie pierwszych 90 dni jego pobierania, a potem 676,40 zł.

Bezrobotny dostanie dodatkowe pieniądze18 maja 2020 r.

Do 1,2 tys. zł ma wzrosnąć zasiłek dla bezrobotnych – wynika z zapowiedzi Mateusza Morawieckiego. Premier deklaruje również wprowadzenie dodatku solidarnościowego w wysokości 1,3 tys. zł przez trzy miesiące dla tych, którzy utracili pracę w efekcie pandemii koronawirusa.

14 maja 2020 r.

Jeśli absencja związana z zasiłkiem chorobowym/opiekuńczym przypada zarówno przed, jak i po obniżeniu wymiaru czasu pracy, to pomniejszeń należy dokonać oddzielnie dla każdego okresu – tj. najpierw od normalnego, a następnie od obniżonego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi.

Jak obliczyć pensję pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy i zasiłkiem opiekuńczym?14 maja 2020 r.

Przedsiębiorca, który wykazał spadek obrotów gospodarczych spowodowanych COVID-19, ma możliwość ograniczenia wymiaru czasu pracy pracownikom do 20 proc. Po takim obniżeniu pracownik powinien być jednak zatrudniony na przynajmniej 0,5 etatu, a jego wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

14 maja 2020 r.

Obecnie podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych – dla osób z okresem zatrudnienia od 5 do 20 lat, wynosi 861,40 zł w okresie pierwszych 90 dni jego pobierania, a potem 676,40 zł.

Senat chce 1800 zł zasiłku dla bezrobotnych14 maja 2020 r.

Senatorowie zaproponowali, aby zasiłek dla osoby, która straciła pracę, wynosił 1800 zł miesięcznie i nie był obniżany po upływie trzech miesięcy. Taka poprawka została zgłoszona do ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (głosowanie nad nią zakończyło się już po zamknięciu tego wydania gazety).

10 maja 2020 r.

Świadczenie postojowe

Postojowe a umowy cywilnoprawne. Sprawdź, w jaki spsób możesz otrzymać świadczenie10 maja 2020 r.

Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, masz prawo wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o świadczenie postojowe, które zrekompensuje utratę przychodów.

Polecane

Polecane