Zasiłki i świadczenia

8 października 2020 r.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, które przysługuje pracownikowi za cztery dni zwolnienia lekarskiego, należy obliczyć według sumy faktycznego wynagrodzenia, jakie otrzymał on od 1 do 16 września br. z tytułu pracy w Polsce oraz od 17 do 25 września za pracę za granicą, bez uzupełniania.

Jak obliczyć zasiłek chorobowy pracownika delegowanego do pracy za granicą8 października 2020 r.

Pracownik został zatrudniony od 1 września 2020 r. W okresie od 1 do 16 września pracował w Polsce, a od 17 września br. został oddelegowany do pracy do Niemiec. Od 28 września do 1 października był niezdolny do pracy z powodu choroby. Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres zwolnienia (chorobowe przysługuje od pierwszego dnia niezdolności)? Czy wynagrodzenie za pracę w Polsce i w Niemczech trzeba sumować i uzupełniać do pełnego miesiąca? Ponadto wykonując obowiązki w Polsce, pracownik miał jeden dzień usprawiedliwionej niepłatnej nieobecności. Wynagrodzenie polskie wyniosło 2000,24 zł, a za pracę za granicą 730 euro. Obie pensje są płatne ostatniego dnia każdego miesiąca. Od 26 września pracownik jest w Polsce.

26 września 2020 r.

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia także może ulec wypadkowi przy pracy, tj. w czasie realizowania zadań objętych umową. Jednak w przeciwieństwie do pracownika nie przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe, lecz zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Czym się kierować, ustalając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla osoby zatrudnionej na zleceniu26 września 2020 r.

Zatrudniony u nas zleceniobiorca uległ we wrześniu wypadkowi przy pracy. Ma zwolnienie lekarskie od 17 do 30 września. Pracuje od 1 lipca br., ze stawką godzinową 17 zł. W lipcu wykonywał zlecenie przez 120 godzin, a w sierpniu przez 98 godz. Podlega ubezpieczeniu chorobowemu (dobrowolnie). Czy obowiązuje go okres wyczekiwania i jak obliczyć ewentualny zasiłek?

24 września 2020 r.

Zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy

Czy sytuacja rodzinna może wpłynąć na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego? [PORADNIA UBEZPIECZENIOWA]24 września 2020 r.

Jakie trzeba osiągać wynagrodzenie ze zlecenia, żeby nie płacić składek z działalności gospodarczej? Dlaczego przejście na emeryturę nie pozwoli na otrzymanie zasiłku chorobowego? Czy sytuacja rodzinna może wpłynąć na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego? W jakich przypadku osiągnięcie straty z działalności gospodarczej wpłynie na prawo do świadczeń? Jak długo trzeba prowadzić działalność, żeby skorzystać z małego ZUS plus?

23 września 2020 r.

Rodzice zaczęli więc zadawać pytania, co dalej.

Rodzice bez dodatkowego zasiłku opiekuńczego23 września 2020 r.

Opiekun może skorzystać ze świadczenia w związku z koniecznością zajmowania się dzieckiem na ogólnych zasadach – wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie DGP. To oznacza, że nie ma już zasiłków, z których można było korzystać w związku ze stanem epidemii.

Polecane

Polecane