Zasiłki i świadczenia

10 lipca 2020 r.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje też za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu prawa do tego zasiłku.

Jaki zasiłek chorobowy i macierzyński należy się pracownicy zwolnionej na początku ciąży10 lipca 2020 r.

Umowa o pracę zawarta z pracownicą na czas określony ulegnie samorozwiązaniu 10 lipca br. Obecnie przebywa ona na pierwszym w tym roku zwolnieniu lekarskim wystawionym od 25 czerwca do 31 lipca. Jak się okazało, jest w ciąży (drugi miesiąc). Jak wygląda prawo do świadczeń chorobowych w tej sytuacji (szczególnie po zakończeniu umowy)? Czy będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński, jeśli będzie chorować aż do porodu? Pracownica otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8500 zł brutto miesięcznie.

26 czerwca 2020 r.

Za czas nieświadczenia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wtedy, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Jaka wysokość podstawy wymiaru zasiłku za pobyt w szpitalu pracownika 50 plus26 czerwca 2020 r.

52-letnia pracownica otrzymała zaświadczenia lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy obejmujące następujące okresy: • od 30 czerwca do 28 lipca, w tym od 30 czerwca do 20 lipca pobyt w szpitalu, • od 29 lipca do 10 sierpnia – okres pobytu w szpitalu. To jej pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Jaka będzie wysokość podstawy wymiaru zasiłku za poszczególne dni?

22 czerwca 2020 r.

O dodatek solidarnościowy będą mogły wnioskować również te osoby, które po utracie pracy nabyły prawo do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, przy czym nie będzie można łączyć tych dwóch świadczeń

Dodatek solidarnościowy nie będzie wyższy. 1400 zł miesięcznie, a nie 1500 zł22 czerwca 2020 r.

1400 zł miesięcznie, a nie 1500 zł – jak chciał Senat – będzie wynosić nowe świadczenie wypłacane przez ZUS osobom, które straciły pracę z powodu epidemii koronawirusa. Tak wynika z ostatecznego kształtu ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1068).

17 czerwca 2020 r.

Sprawa dotyczyła sporu między prezydentami dwóch miast. Nie mogli oni porozumieć się, który z nich jest organem właściwym do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kto ma wypłacać świadczenia? NSA: Liczy się faktyczne miejsce zamieszkania podopiecznego17 czerwca 2020 r.

Do oceny, który z organów jest uprawniony do wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie stosuje się regulacji ustawy o pomocy społecznej, a ogólne regulacje mające swoje źródło w kodeksie cywilnym – wynika z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Polecane

Polecane