Zasiłki i świadczenia

6 kwietnia 2019 r.

Pracownicy, która urodziła dziecko w trakcie urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego

Jak obliczyć zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego6 kwietnia 2019 r.

Pracownicy został udzielony urlop wychowawczy w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. z powodu urodzenia pierwszego dziecka. 6 września 2018 r. urodziła drugie dziecko, a 21 września 2018 r. złożyła wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W tym czasie urlop wychowawczy się zakończy. Do kiedy pracownicy będzie przysługiwał zasiłek macierzyński – po zakończeniu urlopu wychowawczego?

Polecane

Polecane