Zasiłki chorobowe

1 października 2015 r.

Jaki wpływ na wysokość zasiłku chorobowego ma osiągnięcie rocznego limitu składek1 października 2015 r.

Pracownik jest wynagradzany prowizyjnie. Objęty jest też pakietem medycznym o wartości 500 zł. Zachorował we wrześniu br. (5 dni). W październiku 2014 r. pracownik osiągnął limit 30-krotności składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a jednocześnie był nieobecny z powodu zwolnienia lekarskiego 6 dni. Za ten miesiąc składki emerytalna i rentowa zostały pobrane od przychodu wynoszącego 3458,90 zł, czyli niepowodującego przekroczenia limitu podstawy, a chorobowa od rzeczywistego przychodu w wysokości 9624 zł (za pracę 9124 zł + pakiet 500 zł). Jak powinno wyglądać uzupełnienie października 2014 r.?

17 września 2015 r.

Wynagrodzenie podlega uzupełnieniu tylko wtedy, gdy jest proporcjonalnie zmniejszane za okresy niezdolności do pracy i taki sposób zmniejszenia wynika z przepisów o wynagradzaniu czy bezpośrednio z umowy o pracę

Jak obliczyć świadczenie chorobowe, jeśli pracownik miał kilka przerw w pracy17 września 2015 r.

W jaki sposób uzupełniać pracownikowi wynagrodzenie wliczane do podstawy zasiłku chorobowego, jeżeli za miesiąc, za który zostało wypłacone, oprócz normalnej pensji pracownik uzyskał wynagrodzenie urlopowe oraz wynagrodzenie chorobowe? Pracownik otrzymuje płacę zasadniczą 4500 zł, zmienną miesięczną prowizję od sprzedaży, a czasem pracuje też w godzinach nadliczbowych. Pracownik zachorował we wrześniu 2015 r., natomiast w styczniu przebywał na urlopie (7 dni) i zwolnieniu chorobowym (5 dni).