Zasiłki chorobowe

7 września 2020 r.

dokumenty

Poradnia ubezpieczeniowa: Jak obliczać wynagrodzenie pracownika, który poprzednio prowadził działalność gospodarczą7 września 2020 r.

Pani Anna do końca lutego 2020 r. prowadziła działalność gospodarczą i opłacała składkę do ZUS od podstawy wymiaru wynoszącej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od początku marca pracuje w pewnej firmie, gdzie uzyskuje wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia, a docelowo także – prowizje. Z powodu epidemii prowizji prawie nie ma, bo niższa jest także sprzedaż. Pani Anna zachorowała w sierpniu 2020 r. Jak obliczyć jej zasiłek chorobowy?