Zasiłek rodzinny

19 kwietnia 2016 r.

Rozdając pieniądze kosztem powiększania długu, okradamy przyszłe pokolenia.

Program 500 plus to powód do wstydu19 kwietnia 2016 r.

Program 500+ przypomina trochę sytuację, w której mało rozsądny rodzic nieustannie obdarowuje cukierkami dziecko, które tego się oczywiście bardzo domaga. Pociecha nie rozumie, że konsekwencje takiej przyjemności w dłuższym terminie to np. próchnica i cukrzyca. A słodycze kosztują! Tymczasem rządzącym zawsze się kończą cudze pieniądze; powstaje więc pytanie, ile program 500+ będzie nas wszystkich kosztował.

4 marca 2016 r.

Wśród pozaubezpieczeniowych świadczeń rodzinnych wyróżnia się m.in. zasiłek rodzinny i przyznawane do niego dodatki.

Poradnik rodzica: Dodatek na dziecko przysługuje do zasiłku rodzinnego także na urlopie wychowawczym4 marca 2016 r.

Świadczenia rodzinne stanowią instrument państwa mający na celu wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji, a w szczególności ułatwiać ponoszenie wydatków na utrzymanie dziecka, częściowo je pokrywając. Mają one wspierać dzietność Polaków, niwelować kryzys urodzeń prowadzący do niżu demograficznego, a w perspektywie przełożyć się również pośrednio na lepszą sytuację gospodarczą kraju.

17 lutego 2016 r.

Michalina Topolewska

Topolewska: Jałowy spór o dodatki17 lutego 2016 r.

Niedługo miną dwa lata od czasu, gdy Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że rodzic, któremu urodziły się wieloraczki i który korzysta z urlopu wychowawczego, ma prawo do dodatku do zasiłku na każde dziecko. Uchwała sądu miała rozwiać rozbieżności interpretacyjne, jakie się pojawiały w wyrokach, ale jednocześnie doprowadziła do tego, że gminy, rodzice oraz prokuratorzy toczą przed sądami spory o liczbę świadczeń. I nic nie wskazuje, że ich kres nastąpi w najbliższym czasie.