Zasiłek rodzinny

23 maja 2020 r.

Jeżeli dana placówka zostanie otwarta, ale nie będzie mogła zapewnić opieki wszystkim dzieciom, rodzicom także będzie przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy: Komu przysługuje, warunki, terminy23 maja 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.