Zasiłek rodzinny

15 lipca 2020 r.

Do kryterium dochodowego nie wlicza się dochodów uzyskanych po 2018 r., jeżeli w dniu złożenia wniosku o zasiłek rodzinny wnioskodawca utracił do nich prawo.

Zasiłek rodzinny: Jak wyliczyć kryterium dochodowe15 lipca 2020 r.

Łącznie około miliona pozytywnych decyzji administracyjnych w sprawie przyznania zasiłków rodzinnych wydają każdego roku wszystkie gminy w Polsce. Tyle rodzin korzysta z tej formy wsparcia i to pomimo niezmienionego – od listopada 2016 r. – kryterium dochodowego wynoszącego 674 zł na osobę w rodzinie (w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym to 764 zł). 

23 maja 2020 r.

Jeżeli dana placówka zostanie otwarta, ale nie będzie mogła zapewnić opieki wszystkim dzieciom, rodzicom także będzie przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy: Komu przysługuje, warunki, terminy23 maja 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.