Zasiłek pogrzebowy

22 listopada 2019 r.

Pojawiają się niekiedy wątpliwości czy np. zakup samej trumny wystarczy do udowodnienia kosztów pogrzebu?

Zasiłek pogrzebowy 2020: Komu przysługuje? Jak złożyć wniosek?22 listopada 2019 r.

Ponad 350 tysięczny zasiłków pogrzebowych na kwotę prawie 1,4 mld złotych wypłacił ZUS w ubiegłym roku. Zasiłek pogrzebowy to nic innego jak zwrot poniesionych kosztów pogrzebu, a więc kosztów, które mają związek ze złożeniem ciała lub prochów do grobu. Co stanowi koszt uwzględniany przy wypłacie zasiłku pogrzebowego przez ZUS, a co refundowane w ramach zasiłku już nie jest?

9 lutego 2017 r.

Jakie świadczenia z ZUS po śmierci pracownika9 lutego 2017 r.

Po śmierci członka rodziny krewni mają prawo do otrzymania pieniędzy z ZUS, jednak pod pewnymi warunkami. Rentę rodzinną uzyskają najbliżsi spełniający kryterium wieku lub stanu zdrowia. Przyznanie zasiłku pogrzebowego zaś uzależnione jest od tego, czy zmarły podlegał ubezpieczeniom lub chociaż należał do kręgu najbliższej rodziny ubezpieczonego. Świadczenie to może zostać wypłacone tylko osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Podobnie środki z II filaru zgromadzone w OFE lub na subkoncie w ZUS mogą być przekazane osobie nawet obcej, ale wskazanej wcześniej przez zmarłego.

4 października 2016 r.

4 tys. zł - tyle wynosi aktualna wysokość zasiłku pogrzebowego.

Każde dziecko z prawem do zasiłku pogrzebowego4 października 2016 r.

Rodzice dzieci martwo narodzonych będą mieć prawo do zasiłku pogrzebowego. Taką zmianę ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887) rekomenduje senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Na konieczność rozszerzenia grupy uprawnionych do zasiłku wcześniej już zwracał uwagę rzecznik praw obywatelskich.

31 marca 2015 r.

Kiedy umiera osoba ubezpieczona (a nawet nieubezpieczona, ale ubezpieczony organizuje pogrzeb), ZUS wypłaca zasiłek w wysokości 4 tys. zł temu członkowi rodziny zmarłego

Odebranie zasiłku można powierzyć zakładowi pogrzebowemu31 marca 2015 r.

Po śmierci mojej babci na mnie spadła konieczność zorganizowania pogrzebu. Taka sytuacja zdarzyła mi się po raz pierwszy w życiu – opowiada pan Rafał. – Kiedy skontaktowałem się zakładem pogrzebowym, zaproponowano mi, że zajmą się wszystkim i nie muszę im nic płacić, bo oni rozliczą się z ZUS z zasiłku pogrzebowego. Zgodziłem się, a teraz nie wiem, czy słusznie. Czy zakład pogrzebowy ma prawo do takiego działania