Zasiłek pielęgnacyjny

24 listopada 2019 r.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W poniższym tekście dowiesz się jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zasiłek pielęgnacyjny, jaka jest jego wysokość oraz jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem.

Zasiłek pielęgnacyjny 2020 [KOMU PRZYSŁUGUJE, WYSOKOŚĆ, JAK UZYSKAĆ]24 listopada 2019 r.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W poniższym tekście dowiesz się jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zasiłek pielęgnacyjny, jaka jest jego wysokość oraz jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem.

7 lipca 2019 r.

Nie można z góry założyć, iż tylko rodzic z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie jest zdolny do sprawowania pełnej i efektywnej opieki nad wymagającym tego dzieckiem.

Nie tylko rodzice z zasiłkiem pielęgnacyjnym na niepełnosprawne dziecko. Kto jeszcze może dostać wsparcie7 lipca 2019 r.

Skoro członek najbliższej rodziny wywiązuje się ze swych obowiązków wobec chorego krewnego, a wymaga to od niego rezygnacji z zarobkowania, to powinien w tych działaniach otrzymać odpowiednie wsparcie państwa. Przyznanie tylko rodzicom prawa do zasiłku narusza konstytucyjną zasadę równości – stwierdził WSA w Olsztynie.