Zasiłek pielęgnacyjny

27 maja 2018 r.

Sąd zaznaczył, że obalenie domniemania, iż właściciel lub posiadacz gospodarstwa rolnego uzyskuje dochody z tego gospodarstwa następuje tylko w przypadku wykazania, że osoba ta zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej w znaczeniu wynikającym z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, na co trafnie zwrócił uwagę sąd pierwszej instancji.

Opiekujesz się schorowanym rolnikiem? Możesz nie dostać zasiłku pielęgnacyjnego27 maja 2018 r.

W przypadku sprawowania opieki nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i chęci pozyskania na nią specjalnego zasiłku opiekuńczego, do dochodu dolicza się aspekt posiadania przez tą osobę gospodarstwa rolnego nawet, jeśli rolnik fizycznie nie czerpie z niego zysku. Sytuację dopiero może zmienić fakt wydzierżawienia gospodarstwa osobie trzeciej - stwierdził NSA.