Zasiłek opiekuńczy

23 lutego 2018 r.

Prawo do zasiłku opiekuńczego mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny.

Jak ustalać limit dni opieki nad chorymi członkami rodziny, za które przysługuje zasiłek 23 lutego 2018 r.

Pracownica opiekuje się chorym ojcem. Za ile dni przysługuje jej z tego tytułu zasiłek opiekun´czy, jeżeli jej siostra w tym roku kalendarzowym wykorzystała już 10 dni zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chora? matka?? Jak ustalić podstawę zasiłku, jeżeli w styczniu 2018 r. pracownica sama chorowała przez pięć dni, ale od 1 lutego br. pracuje w niższym wymiarze czasu pracy (do końca stycznia na cały etat, od lutego na 3/4)? Wynagrodzenie uległo obniżeniu z 2800 zł do 2500 zł.

22 marca 2017 r.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym w gospodarstwie domowym są inni członkowie rodziny, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.

Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego: ZUS może skontrolować rodzinę22 marca 2017 r.

Sprawa dotyczyła kobiety, której ZUS odmówił prawa do zasiłku opiekuńczego. Kobieta ubiegała się o świadczenie w związku z tym, że jej matka z przyczyn zdrowotnych nie mogła sprawować opieki nad swoim mężem. ZUS uznał, że kobieta powinna udokumentować niedyspozycję matki. Tymczasem powódka nie przedłożyła żadnego zaświadczenia lekarskiego czy innego dokumentu potwierdzającego rzeczywistą niemożliwość sprawowania opieki matki nad ojcem wnioskodawczyni.