Zasiłek macierzyński

27 maja 2017 r.

Pracownik ma prawo do urlopu macierzyńskiego przypadającego po dniu śmierci matki dziecka, nawet jeśli ona sama nie miała prawa do tego urlopu.

Uprawnienia rodzicielskie w stosunku pracy. Odpowiedzi na najczęściej zdawane pytania27 maja 2017 r.

Od chwili wprowadzenia sporych zmian w przepisach o urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, czyli od 2 stycznia 2016 r., minął już ponad rok. Nadal jednak ogromna część pytań uczestników szkoleń dotyczy właśnie tej problematyki. Jest to spowodowane m.in. tym, że czasy, gdy występował jedynie klasyczny układ – jeden pracownik i jeden pracodawca – dawno już odeszły do lamusa. Dziś coraz częściej bowiem łączy się pracę dla kilku pracodawców równocześnie czy miksuje umowy o pracę z cywilnoprawnymi kontraktami.

9 listopada 2016 r.

Praca na umowę-zlecenie lub o dzieło w trakcie urlopu rodzicielskiego u szefa, który go udzielił, nie powoduje obniżenia zasiłku macierzyńskiego.

Czy można pobierać zasiłek macierzyński i pracować na pełnym etacie9 listopada 2016 r.

Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego nie musi całego czasu poświęcać dziecku. Mimo obowiązków rodzicielskich nadal może pozostać aktywny zawodowo. Wynika to wprost z art. 1821e k.p. Zgodnie z nim może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

30 sierpnia 2016 r.

Nieścisłości dotyczą 2 dni wolnych od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

Poradnik resortu dla rodziców z błędami: Nieścisłości przy urlopie macierzyńskim i dniach na opiekę30 sierpnia 2016 r.

Nieprawidłowe wskazanie osób uprawnionych do części urlopu macierzyńskiego i zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, to przykładowe nieścisłości, jakie zawiera poradnik dla rodziców udostępniony wczoraj na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z informacji „Urlopy dla rodziców: jak i kiedy z nich skorzystać” wynika np. że „jeśli matka przebywa w szpitalu, część jej urlopu macierzyńskiego może wykorzystać ojciec, dziadkowie albo rodzeństwo dziecka – jeśli są pracownikami”.