Zasiłek macierzyński

2 maja 2019 r.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także osobom prowadzącym działalność gospodarczą

Dla kogo zasiłek macierzyński?2 maja 2019 r.

Zasiłek macierzyński to świadczenie związane z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka. Odpowiednią kwotę wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych rodzicom, jeśli dziecko urodziło się w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

6 kwietnia 2019 r.

Pracownicy, która urodziła dziecko w trakcie urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego

Jak obliczyć zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego6 kwietnia 2019 r.

Pracownicy został udzielony urlop wychowawczy w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. z powodu urodzenia pierwszego dziecka. 6 września 2018 r. urodziła drugie dziecko, a 21 września 2018 r. złożyła wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W tym czasie urlop wychowawczy się zakończy. Do kiedy pracownicy będzie przysługiwał zasiłek macierzyński – po zakończeniu urlopu wychowawczego?

16 lutego 2019 r.

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego stanowią przychód z innych źródeł. Podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, ale bez potrącania kosztów uzyskania przychodów. Od zasiłków nie nalicza się żadnych składek.

Jak rozliczyć zasiłek macierzyński w razie egzekucji komorniczej?16 lutego 2019 r.

Pracownica zatrudniona na pół etatu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1125 zł. Do 12 lutego pracownica dostawała 100-proc. zasiłek chorobowy, a 13 lutego urodziła dziecko i nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100 proc. Ma prawo do miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek oraz zajęcie komornicze niealimentacyjne na kwotę łącznie 4000 zł. Jak prawidłowo rozliczyć luty z uwzględnieniem potrącenia? Czy kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego również podlega egzekucji?

27 grudnia 2018 r.

ZUS nakazał zapłatę dodatkowych składek za moich pracowników, bo uznał, że w podstawie wymiaru składek należy uwzględnić także wynagrodzenia z umów o dzieł

Poradnia ubezpieczeniowa: O ile mogą sobie obniżyć składki ZUS przedsiębiorcy, którzy w 2018 r. uzyskali niski przychód?27 grudnia 2018 r.

Dlaczego były żołnierz nie zawsze ma zagwarantowaną najniższą emeryturę? Jak oblicza się zasiłek macierzyński dla pracownika, którego pracodawca ogłosił upadłość? Na jakiej podstawie brak adresu zainteresowanego wstrzyma sprawę przed sądem? Czy niezłożenie odpisu z KRS wraz z odwołaniem od decyzji ZUS wstrzymuje jego bieg? O ile mogą sobie obniżyć składki przedsiębiorcy, którzy w 2018 r. uzyskali niski przychód?