Zasiłek macierzyński

10 lipca 2020 r.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje też za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu prawa do tego zasiłku.

Jaki zasiłek chorobowy i macierzyński należy się pracownicy zwolnionej na początku ciąży10 lipca 2020 r.

Umowa o pracę zawarta z pracownicą na czas określony ulegnie samorozwiązaniu 10 lipca br. Obecnie przebywa ona na pierwszym w tym roku zwolnieniu lekarskim wystawionym od 25 czerwca do 31 lipca. Jak się okazało, jest w ciąży (drugi miesiąc). Jak wygląda prawo do świadczeń chorobowych w tej sytuacji (szczególnie po zakończeniu umowy)? Czy będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński, jeśli będzie chorować aż do porodu? Pracownica otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8500 zł brutto miesięcznie.

4 czerwca 2020 r.

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku (uwzględniając pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, gdy trwało ono krócej niż 12 miesięcy).

Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego po zmianie wymiaru czasu pracy4 czerwca 2020 r.

W zakładzie pracy wprowadzono od 16 kwietnia 2020 r. na trzy miesiące obniżenie wymiaru czasu pracy dla wszystkich pracowników o 20 proc. z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia za pracę. Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem w wysokości 4000 zł brutto przebywała od kilku miesięcy na zwolnieniu lekarskim w okresie ciąży. Urodziła dziecko 18 maja 2020 r. Jak obliczyć wysokość jej zasiłku macierzyńskiego?

12 grudnia 2019 r.

W zeszłym miesiącu pisaliśmy o tym, że w nowym roku może być ciężej o zasiłek chorobowy, macierzyński czy opiekuńczy. Miał to być efekt zmian jakie zostały zapowiedziane przez wiceministra finansów Leszka Skibę w odpowiedzi na interpelacje poselską. Teraz okazuje się, że do rewolucji może nie dojść, bowiem w mediach społecznościowych MRPiPS zaprzeczyło, aby prowadziło prace nad zmianami w tym zakresie.

Nie będzie rewolucji w zwolnieniach lekarskich? Ministerstwo wycofuje się ze zmian12 grudnia 2019 r.

Niedawno pisaliśmy o tym, że w nowym roku może być trudniej o zasiłek chorobowy, macierzyński czy opiekuńczy. Miał to być efekt zmian jakie zostały zapowiedziane przez wiceministra finansów Leszka Skibę w odpowiedzi na interpelacje poselską. Teraz okazuje się, że do rewolucji może nie dojść, bowiem w mediach społecznościowych MRPiPS zaprzeczyło, aby prowadziło prace nad zmianami w tym zakresie.

12 września 2019 r.

Osobami uprawnionymi do otrzymania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego są osoby, które mają prawo do zasiłku macierzyńskiego w związku z urodzeniem się dziecka lub w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie, zarówno gdy zasiłek macierzyński przysługuje w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, w okresie urlopu wychowawczego, jak i wówczas gdy zasiłek ten przysługuje za okres po ustaniu ubezpieczenia, jeśli spełniony jest warunek dotyczący kwoty tego zasiłku.

Jak obliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, gdy zmieniła się jego wysokość12 września 2019 r.

Pracownica 1 sierpnia 2019 r. urodziła dziecko i od tego dnia korzysta z urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego (100 proc.). Podstawa wymiaru tego zasiłku była niższa od świadczenia rodzicielskiego, dlatego zostało wypłacone podwyższenie. We wrześniu okazało się, że do podstawy zasiłku macierzyńskiego nie została wliczona miesięczna premia. Po jej uwzględnieniu i przeliczeniu podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego przewyższa to świadczenie i podwyższenie za wrzesień było nienależne. Jak prawidłowo rozliczyć zasiłek i nadpłatę podwyższenia za wrzesień?

27 lipca 2019 r.

Za czas 32-tygodniowego urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego.

Urlop rodzicielski i praca w jednym czasie. Jak ustalić kwotę zasiłku macierzyńskiego?27 lipca 2019 r.

Pracownica zatrudniona na 7/8 etatu zakończyła urlop macierzyński 21 czerwca 2019 r., a od 22 czerwca przeszła na urlop rodzicielski płatny (80 proc.). Od tego też dnia łączy urlop rodzicielski z pracą na 1/4 etatu. Pracownica w lipcu przyniosła zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem (od 22 do 24 lipca – trzy dni). Wynagrodzenie pracownicy jest ustalone w stawce godzinowej 15,50 zł. W czasie pracy na 1/4 etatu pracuje po 10 godzin tygodniowo (poniedziałek–wtorek po cztery godziny, a w środę po dwie godziny). Jak obliczyć jej zasiłek opiekuńczy i macierzyński za lipiec? Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi 2157,25 zł.