Zasiłek macierzyński

12 września 2019 r.

Osobami uprawnionymi do otrzymania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego są osoby, które mają prawo do zasiłku macierzyńskiego w związku z urodzeniem się dziecka lub w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie, zarówno gdy zasiłek macierzyński przysługuje w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, w okresie urlopu wychowawczego, jak i wówczas gdy zasiłek ten przysługuje za okres po ustaniu ubezpieczenia, jeśli spełniony jest warunek dotyczący kwoty tego zasiłku.

Jak obliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, gdy zmieniła się jego wysokość12 września 2019 r.

Pracownica 1 sierpnia 2019 r. urodziła dziecko i od tego dnia korzysta z urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego (100 proc.). Podstawa wymiaru tego zasiłku była niższa od świadczenia rodzicielskiego, dlatego zostało wypłacone podwyższenie. We wrześniu okazało się, że do podstawy zasiłku macierzyńskiego nie została wliczona miesięczna premia. Po jej uwzględnieniu i przeliczeniu podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego przewyższa to świadczenie i podwyższenie za wrzesień było nienależne. Jak prawidłowo rozliczyć zasiłek i nadpłatę podwyższenia za wrzesień?

27 lipca 2019 r.

Za czas 32-tygodniowego urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego.

Urlop rodzicielski i praca w jednym czasie. Jak ustalić kwotę zasiłku macierzyńskiego?27 lipca 2019 r.

Pracownica zatrudniona na 7/8 etatu zakończyła urlop macierzyński 21 czerwca 2019 r., a od 22 czerwca przeszła na urlop rodzicielski płatny (80 proc.). Od tego też dnia łączy urlop rodzicielski z pracą na 1/4 etatu. Pracownica w lipcu przyniosła zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem (od 22 do 24 lipca – trzy dni). Wynagrodzenie pracownicy jest ustalone w stawce godzinowej 15,50 zł. W czasie pracy na 1/4 etatu pracuje po 10 godzin tygodniowo (poniedziałek–wtorek po cztery godziny, a w środę po dwie godziny). Jak obliczyć jej zasiłek opiekuńczy i macierzyński za lipiec? Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi 2157,25 zł.

2 maja 2019 r.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także osobom prowadzącym działalność gospodarczą

Dla kogo zasiłek macierzyński?2 maja 2019 r.

Zasiłek macierzyński to świadczenie związane z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka. Odpowiednią kwotę wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych rodzicom, jeśli dziecko urodziło się w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

6 kwietnia 2019 r.

Pracownicy, która urodziła dziecko w trakcie urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego

Jak obliczyć zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego6 kwietnia 2019 r.

Pracownicy został udzielony urlop wychowawczy w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. z powodu urodzenia pierwszego dziecka. 6 września 2018 r. urodziła drugie dziecko, a 21 września 2018 r. złożyła wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W tym czasie urlop wychowawczy się zakończy. Do kiedy pracownicy będzie przysługiwał zasiłek macierzyński – po zakończeniu urlopu wychowawczego?