Zasiłek dla bezrobotnych

13 lipca 2016 r.

Brak statusu bezrobotnego i zasiłku nie oznacza jednak, że pan Kamil nie otrzyma żadnego wsparcia

Brak pracy nie jest równoznaczny z wypłatą zasiłku dla bezrobotnych13 lipca 2016 r.

Pan Kamil jest od kilku miesięcy bezrobotny. – Zarejestrowałem się w urzędzie pracy, liczyłem na wypłatę zasiłku. Niestety, okazało się, że ponieważ wynajmuję mieszkanie odziedziczone po babci, żadnych pieniędzy nie dostanę. Podobnie było kilka lat temu, kiedy po utracie zatrudnienia również nie otrzymałem zasiłku. Pracowałem wtedy na część etatu i zarabiałem mniej niż minimalne wynagrodzenie, a tym samym, zdaniem urzędu, na pieniądze nie zasługiwałem. Wydaje mi się, że skoro byłem zatrudniony w niepełnym wymiarze, to wymagane wynagrodzenie też powinno być mniejsze. Pracuję, opłacam składki, ale kiedy jestem w potrzebie, nie mogę liczyć na żadną pomoc – żali się czytelnik.

2 listopada 2015 r.

Dla byłych niań przewidziany jest też taki sam okres pobierania zasiłku jak dla pozostałych bezrobotnych.

Legalnie pracująca niania ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych2 listopada 2015 r.

Od marca 2014 r. opiekuję się małymi dziećmi. Jest to legalna praca, bo zarówno z moimi obecnymi pracodawcami, jak i tymi wcześniejszymi miałam podpisane umowy i za każdym razem zgłaszali mnie do ubezpieczeń w ZUS. Jednak od nowego roku moja obecna umowa zostanie rozwiązana, bo opiekę nad dzieckiem ma przejąć babcia, która przechodzi na emeryturę. Już teraz staram się znaleźć kolejną rodzinę, która potrzebuje niani, ale na razie jeszcze nikt nie odpowiedział na moje ogłoszenie. Czy jeśli nie znajdę pracy zaraz po zakończeniu umowy, będę mogła otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych – pyta pani Natalia.

10 lipca 2015 r.

Zmiany mają m.in. usprawnić proces składania wniosków i przyznawania różnego rodzaju świadczeń

Wniosek o zasiłek złożysz online. Sejm za zmianami w świadczeniach rodzinnych10 lipca 2015 r.

Przygotowana przez resort pracy i polityki społecznej nowelizacja obejmuje również zmiany w ustawach: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o pomocy społecznej, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o Karcie Dużej Rodziny oraz w Prawie o ruchu drogowym.

18 czerwca 2015 r.

Jeżeli obecność właściciela w firmie była chwilowa i niepowiązana ze świadczeniem pracy w dotychczasowym zakresie, to odmowa wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS była bezpodstawna. Warto więc złożyć odwołanie od decyzji.

Praca na zwolnieniu nie zawsze pozbawi zasiłku18 czerwca 2015 r.

Prowadzę działalność gospodarczą. Po kontroli ZUS dostałem kilka dni temu decyzję o odmowie zasiłku chorobowego za cały miesiąc, rzekomo z powodu świadczenia pracy w mojej firmie w czasie zwolnienia lekarskiego. Tymczasem w trakcie kontroli byłem w firmie tylko prywatnie, aby podpisać kilka dokumentów. Pracę wykonywali moi pracownicy, a ja wszedłem do biura przy okazji, udając się na kolejne zabiegi do szpitala. Złożyłam nawet zaświadczenia ze szpitala. Czy ZUS słusznie cofnął mi prawo do zasiłku? Co mogę teraz zrobić?

14 maja 2015 r.

Jak obliczyć zasiłek, jeśli wygasa jedna z umów zawartych z tym samym pracodawcą14 maja 2015 r.

Pracownica zawarła z nami dwie umowy o pracę – jedną na czas nieokreślony, na pełen etat, a drugą na 1/4 etatu, na czas określony do 31 maja 2015 r. Podczas trwania obu stosunków pracy pracownica urodziła dziecko, w związku z czym jako płatnik zasiłków wypłacamy jej dwa zasiłki macierzyńskie. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego podstawowego i dodatkowego pracownica jest obecnie na urlopie rodzicielskim. Jednak umowa na czas określony zakończy się w trakcie tego urlopu. Co dalej z zasiłkiem – czy nadal przysługuje on pracownicy mimo ustania jednego zatrudnienia, a jeśli tak, to czy my mamy kontynuować wypłatę, czy przekazać ją ZUS? Z umowy na czas określony pracownica oprócz wynagrodzenia zasadniczego w stałej miesięcznej stawce otrzymywała dodatek funkcyjny niepomniejszany za okresy pobierania zasiłków. Jaki wpływ na podstawę ewentualnego zasiłku po ustaniu zatrudnienia ma ten dodatek?