Wiadomości z działu Praca

18 stycznia 2020 r.

Apteka

Bez opinii sanepidu inspektor odmówi zezwolenia na prowadzenie apteki18 stycznia 2020 r.

Złożyłam u wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Zostałam wezwana do przedłożenia załączników w terminie siedmiu dni od wezwania. Nie zdążyłam jednak załatwić opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Urząd pozostawił wniosek bez rozpoznania. Czy mógł tak zrobić?

18 stycznia 2020 r.

Osoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać do niej bez żadnych ograniczeń. Przepisy przewidują bowiem sytuacje, w których ZUS zmniejszy lub nawet zawiesi wypłacanie świadczenia. Stanie się tak w przypadku przekroczenia zakreślonego w ustawie limitu przychodu bądź podjęcia przez uprawnionego do emerytury pomostowej pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Emerytura pomostowa: Ile można dorabiać bez obawy o zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia18 stycznia 2020 r.

Osoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać do niej bez żadnych ograniczeń. Przepisy przewidują bowiem sytuacje, w których ZUS zmniejszy lub nawet zawiesi wypłacanie świadczenia. Stanie się tak w przypadku przekroczenia zakreślonego w ustawie limitu przychodu bądź podjęcia przez uprawnionego do emerytury pomostowej pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

18 stycznia 2020 r.

Zasiłek chorobowy nie może przysługiwać tylko za okres, kiedy była świadczona praca zarobkowa.

Zasiłek chorobowy przysługuje także przy marginalnych dochodach18 stycznia 2020 r.

Do końca listopada 2019 r. byłem zatrudniony w firmie Y. Od 1 października 2019 r. podjąłem dodatkową pracę na podstawie umowy zlecenia w firmie X. Od początku grudnia przebywałem na zwolnieniu lekarskim wystawionym do 1 marca 2020 r. Firma, dla której wykonywałem zlecenie, nakazała mi jednak przyjście do pracy na parę godzin w trakcie zwolnienia. Zdaniem ZUS nie mam przez to w ogóle prawa do zasiłku chorobowego. Czy stanowisko ZUS jest słuszne?

17 stycznia 2020 r.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przedstawiła pomysł, który miałby przyczynić się do zwiększenia liczby start-upów w Polsce.

Urlop od korporacji na założenie start-upu wsadzi pracodawcę na minę17 stycznia 2020 r.

Sześć miesięcy wolnego, by przetestować pomysł na biznes, a w razie niepowodzenia wrócić spokojnie do dotychczasowego pracodawcy – o tym rządowym pomyśle jest głośno od początku roku. I budzi on skrajne emocje. Zwłaszcza, że dla firmy zatrudniającej startupowca byłoby to równoznaczne ze zgodą na to, by pod jej skrzydłami rosła konkurencja.

16 stycznia 2020 r.

SN wskazał, że sprawa dotyczy ustalenia, czy NFZ miał prawo nałożyć karę wynikającą z zawartego kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Przychodnia musi zapłacić karę za źle wystawione recepty16 stycznia 2020 r.

Gdy refundowane recepty są wystawiane bez uzasadnienia medycznego lub dla nieuprawnionych pacjentów, NFZ ma prawo nałożyć na przychodnię karę wynikającą z kontraktu o udzielanie świadczeń. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że kontroli z ramienia NFZ dokonywały osoby niebędące lekarzami – orzekł Sąd Najwyższy.

16 stycznia 2020 r.

Możliwe jest wykreślenie z prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju ewidencji uczestników programu

Czy da się usunąć z ewidencji PPK osoby zapisane wskutek błędu?16 stycznia 2020 r.

Na liście osób zgłoszonych do PPK stanowiącej załącznik do umowy o prowadzenie PPK, którą nasza firma zawarła 12 listopada, wskutek błędu znalazły się dane kilku osób, które na ten dzień już u nas nie pracowały. Na szczęście nie odprowadziliśmy za nich wpłat do PPK. Chcielibyśmy jednak wiedzieć, czy jest możliwe wykreślenie tych osób nie tylko z listy uczestników PPK, która trafiła do instytucji finansowej, ale także np. z ewidencji uczestników programu prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju?

16 stycznia 2020 r.

Czas na decyzję mniejszych firm o tworzeniu PPE16 stycznia 2020 r.

Pracodawcy, którzy zostaną objęci obowiązkiem tworzenia pracowniczych planów kapitałowych w drugiej połowie 2020 r., powinni się spieszyć. Uciekną od nich bowiem tylko wtedy, gdy jeszcze w I połowie roku zarejestrują pracowniczy program emerytalny i opłacą do niego za pracowników pierwszą składkę.

Polecane

Polecane