Wiadomości z działu Praca

23 stycznia 2019 r.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostaną do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń.

Kwalifikacja wojskowa 2019: Kiedy rusza? Kogo obejmuje?23 stycznia 2019 r.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 4 lutego do 26 kwietnia. Obejmie ona około 210 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast).

23 stycznia 2019 r.

Elżbieta Rafalska

Ważne zmiany w przyznawaniu 500+. Minister Rafalska zdradza szczegóły23 stycznia 2019 r.

Projekt nowelizacji ustawy przewidujący podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskiwania świadczenia w ramach programu "Rodzina 500+" na pierwsze dziecko zostanie wkrótce wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiet Rafalska. Zapowiedziała, że celem jest podniesienie tego kryterium o co najmniej 100 zł.

23 stycznia 2019 r.

Rodzic zapłaci za pobyt w szpitalu. Jak nie za prąd, to za łóżko

Rodzic zapłaci za pobyt w szpitalu. Jak nie za prąd, to za łóżko23 stycznia 2019 r.

Zakaz pobierania opłat za pobyt z dzieckiem w szpitalu wprowadza przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zapłacić będzie trzeba jedynie za posiłek, pościel i korzystanie z udostępnionego przez placówkę łóżka. Analogiczne zasady będą obowiązywać opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

23 stycznia 2019 r.

Szefowa MEN poinformowała też, że pracuje nad rozwiązaniem, które gwarantowałoby nauczycielom wzrost dodatku za wychowawstwo.

W 2019 r. dwie podwyżki dla nauczycieli po 5 procent23 stycznia 2019 r.

Bez porozumienia zakończyło się wczorajsze spotkanie szefowej MEN Anny Zalewskiej z organizacjami związkowymi. Kolejne planowane jest na 31 stycznia br. Potwierdziły się za to wcześniejsze ustalenia DGP, że we wrześniu nauczyciele otrzymają – poza przewidzianą w ustawie budżetowej 5-procentową podwyżką w styczniu – kolejną transzę we wrześniu.

23 stycznia 2019 r.

Nierówne traktowanie lekarzy, różnicowanie szpitali, nieprecyzyjność przepisów – to główne zarzuty wobec ustawy wprowadzającej tzw. lojalki

Nierówne traktowanie lekarzy, różnicowanie szpitali, nieprecyzyjność przepisów. Związkowcy zaskarżyli lojalki23 stycznia 2019 r.

Nierówne traktowanie lekarzy, różnicowanie szpitali, nieprecyzyjność przepisów – to główne zarzuty wobec ustawy wprowadzającej tzw. lojalki, czyli zobowiązania specjalistów do pracy tylko w jednym szpitalu. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) poinformował wczoraj, że wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego (TK) z wnioskiem o uznanie, że niektóre z jej przepisów (art. 4 ust. 1–3) są niezgodne z ustawą zasadniczą.

22 stycznia 2019 r.

Z sygnałów od lekarzy wynika też, że wprowadzanie e-recepty spowodowało problemy z receptami wystawianymi m.in. dalszym członkom rodziny i znajomym (ze 100-procentową odpłatnością).

Recepty dla bliskich nadal na papierze22 stycznia 2019 r.

Leki dla siebie i dla członków rodziny lekarze jeszcze przez kilka lat będą mogli przepisywać w tradycyjnej formie. Ale już w przyszłym roku resort zdrowia udostępnić ma bezpłatną aplikację, którą będzie można wykorzystać również w tym celu.

Polecane

Polecane