Wiadomości z działu Praca

15 listopada 2018 r.

Dokumentacja pracownicza od 1 stycznia 201915 listopada 2018 r.

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa dająca możliwość prowadzenia akt pracowniczych w wersji elektronicznej oraz skrócenia okresu przechowywania tych akt z 50 do zaledwie 10 lat. Została ona uchwalona 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 357), a więc czasu na przygotowanie się było sporo. Dużo czasu – ale tylko teoretycznie. W praktyce bowiem nadal nie wiadomo, jaka będzie zawartość poszczególnych części akt osobowych, bo nie ma jeszcze aktu wykonawczego regulującego tę kwestię (stan na dzień 13 listopada 2018 r.). 

15 listopada 2018 r.

Poradnia ubezpieczeniowa z 15 listopada 2018 r. 15 listopada 2018 r.

 W jakich przypadkach ZUS może pozbawić prawa do zasiłku za okres po ustaniu ubezpieczenia? Na jakiej podstawie ZUS może wystąpić ze skargą pauliańską? Czy praca na rzecz byłego zagranicznego pracodawcy uniemożliwi skorzystanie z ulgi na start? Dlaczego zaprzestanie prowadzenia działalności przez spółkę jawną zwolni wspólnika z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym? Co grozi dłużnikowi, jeśli nie wyjawi ZUS majątku?

15 listopada 2018 r.

Rekrutacje ukryte, zwane również ślepymi, są dość powszechnie stosowane w praktyce.

Czy ukrytą rekrutację można pogodzić z RODO?15 listopada 2018 r.

Jeśli pracodawca przebiera w kandydatach na pracowników, ale początkowo nie ujawnia przy tym swej tożsamości, to istnieje ryzyko naruszenia unijnych przepisów. Jak się przed tym ustrzec? Nie pozostaje nic innego, jak w odpowiednim momencie spełnić obowiązek informacyjny.

15 listopada 2018 r.

Powstaje pytanie, czy odwzorowanie cyfrowe wykonane zgodnie z art. 948 par. 2 k.p. będzie miało moc oryginału?

Dokumentacja pracownicza elektroniczna, ale nie do końca15 listopada 2018 r.

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357). Pozwala ona pracodawcom na zmianę postaci prowadzenia akt pracowniczych z papierowej na elektroniczną i odwrotnie.

Polecane

Polecane