Wiadomości z działu Praca

18 września 2020 r.

Nie stanowią podstawy wymiaru składek nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które zgodnie z zasadami, na jakich pracodawca je przyznaje, przysługują pracownikowie nie częściej niż co pięć lat

Co powinna zrobić firma, by nie odprowadzać składek od nagród wypłaconych pracownikom18 września 2020 r.

Zamierzamy odnowić nasz regulamin wynagradzania i przy okazji zmienić system świadczeń o charakterze nagród, które będą motywowały pracowników nie tylko do wydajniejszej pracy, lecz także do kreatywności i przynależności do zespołu. Jakie nagrody dla pracowników podlegają oskładkowaniu, a od jakich nie trzeba odprowadzać składek ZUS?

18 września 2020 r.

Zgodnie z ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, firmy zatrudniające między 50 a 249 osób będą mogły zawrzeć umowę o zarządzanie PPK pół roku później niż obecnie – termin upływa 27 października 2020 r.

PPK przesunięte przez COVID-19. Jakie są aktualne terminy dla pracodawców18 września 2020 r.

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wprowadziła stopniowe – w odstępach półrocznych – wdrażanie programów dla kolejnych grup pracodawców. Jednak z uwagi na pandemię konieczne było przesunięcie terminu tworzenia PPK w II grupie zatrudniających. Nowy termin dotyczy firm, które na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 pracowników. Z uwagi na przesunięcie terminu o 6 miesięcy dla II grupy, termin wdrożenia PPK dla tych pracodawców zrównał się z terminem ustalonym dla III grupy (pozostającym bez zmian).

17 września 2020 r.

Znamy nazwisko nowego szefa inspekcji pracy17 września 2020 r.

Funkcję głównego inspektora pracy ma objąć Andrzej Kwaliński, zastępca obecnego szefa PIP Wiesława Łyszczka. Ten ostatni złożył rezygnację z funkcji w ubiegły piątek. Wspomnianą kandydaturę jeszcze dziś ma zaopiniować sejmowa komisja ds. kontroli państwowej. Formalnie szefa PIP powołuje marszałek Sejmu.

Polecane

Polecane