Wiadomości z działu Praca

19 stycznia 2019 r.

Protokół powypadkowy można sprostować po latach

Protokół powypadkowy można sprostować po latach19 stycznia 2019 r.

Jeden z pracowników naszej spółki potknął się i uszkodził kolano. Zdarzenie to miało miejsce w trakcie przenoszenia dokumentacji pomiędzy pomieszczeniami biurowymi. Pracownik został poddany leczeniu, m.in. przeszedł operację. Do pracy wrócił po roku. W protokole powypadkowym nie uznano tego za wypadek przy pracy (nie było bowiem przyczyny zewnętrznej jego wystąpienia). Pracownik mimo to wniósł pozew. Czy jest ryzyko, że sąd zmieni ustalenia zawarte w protokole powypadkowym? Czy w grę może wchodzić przedawnienie, skoro wszystko wydarzyło się ponad rok temu?

18 stycznia 2019 r.

Dofinansowanie do zimowiska dzieci pracownicy podlega oskładkowaniu, ale korzysta ze zwolnienia z podatku PIT.

Jak rozliczyć wynagrodzenie urlopowe z dodatkiem nocnym i dofinansowaniem zimowiska dla dziecka18 stycznia 2019 r.

W styczniu 2019 r. pracownica otrzymała dofinansowanie na zimowisko dla dwójki dzieci w wieku 10 i 12 lat w wysokości po 500 zł na każde. Nie posiadamy zfśs, lecz inny fundusz o charakterze socjalno-bytowym (na podstawie uchwały zarządu), z którego środki przeznaczamy na pomoc niektórym pracownikom. Zimowisko organizuje szkoła. Czy pieniądze są przychodem pracownicy i czy korzysta ze zwolnienia z podatku PIT oraz składek? W styczniu korzysta z urlopu wypoczynkowego (40 godzin). Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe, jeżeli pracownica zarabia 2650 zł miesięcznie, a oprócz tego otrzymuje zmienne premie miesięczne (w grudniu jej nie otrzymała, bo chorowała 112 godzin) i niekiedy dodatek za pracę w porze nocnej. Dodatek w listopadzie i październiku został wypłacony odpowiednio za 13 i 8 godzin, a premie wyniosły 250 i 300 zł.

18 stycznia 2019 r.

Tomasz Kowalski, dyrektor zarządzający odpowiedzialny w Warcie za projekt PPK

Wybór instytucji prowadzącej PPK nie jest prosty18 stycznia 2019 r.

Pracodawców czeka duża zmiana. Będą włączeni w oszczędzanie emerytalne pracowników. W firmach wdrożone będą Pracownicze plany Kapitałowe (PPK), na które składki będzie przekazywał zarówno zatrudniony, jak i zatrudniający. Na pracodawcy ciąży wybór instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK. Na co zwrócić uwagę wybierając firmę oferującą PPK wyjaśnia Tomasz Kowalski, dyrektor zarządzający odpowiedzialny w Warcie za projekt PPK.

18 stycznia 2019 r.

Siedziba NBP

Dlaczego spieramy się o NBP? Jawność pensji to problem całej administracji publicznej18 stycznia 2019 r.

Ograniczenie rozwiązań ustawowych w zakresie transparentności płac tylko do wycinka sektora publicznego, jakim jest NBP, to błąd. Zmiany – jeśli już wprowadzać – to w całej sferze publicznej. A mogłyby się znaleźć w nowym kodeksie urzędniczym, który – jak dowiedział się DGP – ma zostać uchwalony jeszcze w tej kadencji.

17 stycznia 2019 r.

To prawda, zatrudnienie przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną nie jest przeszkodą do otrzymania po jego zakończeniu świadczenia przedemerytalnego.

Praca w małej firmie pozwoli na świadczenie przedemerytalne17 stycznia 2019 r.

Ze względu na zbyt niskie dochody i za wysokie koszty zlikwidowałem, prowadzony przez siebie sklep spożywczy. Przez 18 lat zatrudniałem w nim kobietę, która w momencie likwidacji ukończyła 50 lat. Przez sześć miesięcy pobierała ona zasiłek dla bezrobotnych. W okresie pobierania zasiłku nie otrzymała żadnej oferty zatrudnienia. Czy przysługuje jej prawo do wypłaty świadczenia przedemerytalnego w przypadku likwidacji pracodawcy? ZUS wydał decyzję odmowną. Czy ma rację? Słyszałem, że zatrudnienie u jednoosobowego przedsiębiorcy nie jest przeszkodą do otrzymania takiego świadczenia.

Polecane

Polecane