Wiadomości z działu Praca

12 grudnia 2018 r.

W ocenie Kosmy Złotowskiego z PiS ELA w przegłosowanym kształcie może stać się urzędem ścigania firm z Europy Środkowej delegujących pracowników do krajów zachodnich.

Tajemnicza ELA niepokoi przedsiębiorców. Europejski Urząd ds. Pracy będzie mieć szerokie, chociaż dość niejasne kompetencje12 grudnia 2018 r.

We wczorajszym głosowaniu w Parlamencie Europejskim przepadł zainicjowany przez polskich europosłów wniosek o odrzucenie propozycji, które mogą utrudnić życie krajowym przedsiębiorcom. Chodzi o utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA). Europarlament opowiedział się za szerokimi kompetencjami nowej agencji, popierając tym samym rozwiązania wypracowane przez komisję zatrudnienia.

12 grudnia 2018 r.

W czasie konsultacji społecznych pojawiło się wiele uwag krytycznych pod adresem projektu.

Pilotaż sieci onkologicznej wywołał burzę jeszcze przed uruchomieniem12 grudnia 2018 r.

Wysokie koszty, brak wiarygodnych wskaźników monitorowania efektów leczenia, skrajna biurokratyzacja, marginalizacja roli szpitali innych niż duże centra onkologii – to tylko niektóre z zarzutów wobec przygotowywanej przez resort zdrowia reformy systemu leczenia nowotworów. Dziś zajmie się nią na nadzwyczajnym posiedzeniu sejmowa komisja zdrowia.

12 grudnia 2018 r.

Priorytety agencji to kardiologia i onkologia.

Agencja Badań Medycznych z akceptacją rządu12 grudnia 2018 r.

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy powołującej nową instytucję badawczą. Ma ona wspierać rozwój medycyny i nauk o zdrowiu. Do jej zadań będzie należeć m.in. organizacja niekomercyjnych badań klinicznych oraz inicjowanie rozwoju nauk medycznych.

11 grudnia 2018 r.

Wnioski samorządy mogą składać do urzędu wojewódzkiego do 11 stycznia 2019 r.

Rusza nabór wniosków w programie Opieka 75+11 grudnia 2018 r.

Gminy mogą już ubiegać się u wojewodów o pieniądze na dofinansowanie w 2019 r. usług opiekuńczych zapewnianych osobom powyżej 75. roku życia w miejscu ich zamieszkania. Przewiduje je specjalny program realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Jest on skierowany do samorządów mających do 60 tys. mieszkańców, które na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) są zobowiązane do świadczenia usług opiekuńczych seniorom, ale często robią to w niedostatecznym zakresie (lub wcale) z uwagi na brak pieniędzy.

Polecane

Polecane