Wiadomości z działu Praca

20 lipca 2019 r.

Zarówno urlop tacierzyński jak i ojcowski są uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem przewidzianymi w Kodeksie pracy. Często są one mylone przez pracowników co jest dużym błędem. Zachodzą bowiem między nimi zasadnicze różnice. Nie zawsze ojciec-pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu "tacierzyńskiego". Przyjrzyjmy się zatem czym się różnią od siebie te instytucje.

Czym się różni urlop „tacierzyński” od ojcowskiego [OPIS, WZORY WNIOSKÓW]20 lipca 2019 r.

Zarówno urlop tacierzyński jak i ojcowski są uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem przewidzianymi w Kodeksie pracy. Często są one mylone przez pracowników co jest dużym błędem. Zachodzą bowiem między nimi zasadnicze różnice. Nie zawsze ojciec-pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu "tacierzyńskiego". Przyjrzyjmy się zatem czym się różnią od siebie te instytucje.

20 lipca 2019 r.

Oddział ZUS

Emerytura i renta po zmarłym. Komu i na jakich zasadach przysługuje niezrealizowane świadczenie20 lipca 2019 r.

Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone. Jeżeli np. ktoś zmarł w styczniu, a ZUS nie wypłacił świadczenia, bo dostał informację o zgonie, to niezrealizowaną emeryturę można wypłacić członkom rodziny tej osoby - na ich wniosek.

18 lipca 2019 r.

Przed zniesieniem limitów NFZ wydawał na badania tomograficzne 1–1,2 mld zł, a rezonans – około 1 mld zł. Według szacunków bezlimitowość oznacza wydatki większe o o kilkaset milionów złotych. Skutek finansowy nowego zarządzenia oszacowano na blisko 9 mln zł na drugie półrocze br.

Krótszy czas oczekiwania na badanie, większa stawka18 lipca 2019 r.

Placówki, które zmniejszą kolejki do rezonansu magnetycznego, dostaną za te świadczenia o 5 proc. więcej do NFZ – przewiduje nowe zarządzenie. Warunkiem będzie skrócenie czasu oczekiwania co najmniej o 20 proc. oraz skreślenie z listy oczekujących o ponad 5 proc. więcej osób niż w poprzednim okresie rozliczeniowym. Trzeba też zrealizować co najmniej 400 badań w okresie sprawozdawczym.

Polecane

Polecane