Wiadomości z działu Praca

21 marca 2019 r.

Do renty rodzinnej uprawnione są m.in.: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione; a także przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Renta rodzinna po zmarłym członku rodziny. Komu przysługuje?21 marca 2019 r.

Prawo do pobierania renty rodzinnej przysługuje dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom - dopiero po spełnieniu określonych warunków. Kwota tego świadczenia podlega jednak podziałowi na równe części między uprawnionych. Zasadniczym warunkiem jest, by osoba zmarła miała w chwili śmierci ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

21 marca 2019 r.

Pomimo tego, że ze statystyk wynikają liczne problemy związane z tym postępowaniem, to nadal blisko 50 proc. uważa, że ten stopień nie powinien być całkowicie zniesiony.

Habilitacja, czyli postępowanie pełne patologii21 marca 2019 r.

Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego jest uzależnione nie tylko od osiągnięć naukowych. To jeden z wniosków, jakie płyną z badania ankietowego przeprowadzonego przez osoby zgromadzone wokół Fundacji Nauka Polska. Dotyczyło ono najczęściej poruszanych problemów związanych ze środowiskiem akademickim. W tym celu opracowano pięć tematycznych ankiet skierowanych do pracowników naukowych.

21 marca 2019 r.

Dzisiaj można by zadać inne pytanie: czy ryczałt został właściwie wyliczony.

Za procedury ratujące życie placówka musi dostać wynagrodzenie? "W obecnym systemie nie ma to zastosowania"21 marca 2019 r.

Wraz z wprowadzeniem sieci szpitali zmienił się sposób ich finansowania. Nie płacimy już za świadczenia, więc teoretycznie zniknął problem nadwykonań. Dlatego niedawna uchwała Sądu Najwyższego – zgodnie z którą za procedury ratujące życie placówka musi dostać wynagrodzenie – nie ma zastosowania w obecnym systemie – mówi Rafał Janiszewski, właściciel kancelarii doradzającej placówkom medycznym.

Polecane

Polecane