Wiadomości z działu Praca

12 grudnia 2019 r.

Pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków. W listopadzie 2019 r. wypłacił jednemu z pracowników, który chorował cały miesiąc, wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80 proc. za 30 dni, a powinien za 25 dni. Za pozostałe 5 dni przysługiwał już zasiłek chorobowy 80 proc. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe w kwocie 2800 zł brutto, ma stosowane zwykłe koszty uzysku i prawo do ulgi zmniejszającej zaliczkę na podatek. Jak skorygować rozliczenie na liście płac i dokumenty ZUS?

Jak skorygować wypłatę świadczenia chorobowego niewłaściwego rodzaju12 grudnia 2019 r.

Pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków. W listopadzie 2019 r. wypłacił jednemu z pracowników, który chorował cały miesiąc, wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80 proc. za 30 dni, a powinien za 25 dni. Za pozostałe 5 dni przysługiwał już zasiłek chorobowy 80 proc. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe w kwocie 2800 zł brutto, ma stosowane zwykłe koszty uzysku i prawo do ulgi zmniejszającej zaliczkę na podatek. Jak skorygować rozliczenie na liście płac i dokumenty ZUS?

12 grudnia 2019 r.

nauczyciel

„Czy PiS zamierza walczyć z Kartą Nauczyciela?” ZNP i Lewica pytają ministra Piontkowskiego 12 grudnia 2019 r.

Czy MEN planuje zniesienie Karty Nauczyciela? W jakim zakresie planowane są zmiany w Karcie Nauczyciela i w jakim terminie? Jakie inne zmiany planuje ministerstwo, jeśli chodzi o warunki zatrudniania nauczycieli? - pyta ZNP i posłowie lewicy po wypowiedzi Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, przewodniczącej Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dla Dziennika Gazety Prawnej.

12 grudnia 2019 r.

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 2 ustawy o PPK (Dz.U. z 2019 r. poz. 1102) podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika programu i dokonania do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez tego uczestnika. dokumenty wdrożenie PPK

Wpłaty do PPK od świadczeń niepieniężnych12 grudnia 2019 r.

Uczestnikowi pracowniczego planu kapitałowego (PPK) przysługuje świadczenie niepieniężne, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pakiet medyczny finansowany w całości przez pracodawcę). Co do zasady również od wartości tego świadczenia powinna być przez pracodawcę naliczana i odprowadzana do instytucji finansowej wpłata do PPK. W jaki sposób pracodawca powinien ją pobrać, gdy w miesiącu otrzymania świadczenia przez uczestnika PPK żadne inne wynagrodzenie nie jest mu wypłacane?

Polecane

Polecane