Świadczenie pielęgnacyjne

27 lutego 2019 r.

Michalina Topolewska

Pominięte prawo, pominięci opiekunowie27 lutego 2019 r.

Świadczenie 500+ będzie wypłacane na każde dziecko. Coś, co do tej pory wydawało się niemożliwe, czego budżet nie mógł w żaden sposób udźwignąć, wkrótce stanie się rzeczywistością. Prosty przekaz, efektowna obietnica, krótki, bo już od lipca, czas realizacji. Powstaje tylko pytanie, czy skoro nasza narodowa skarbonka ma się tak dobrze i są w niej wolne pieniądze – wcale zresztą niemałe – to czy powinny być przeznaczone akurat na ten cel?