Świadczenia alimentacyjne

6 czerwca 2017 r.

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2018 r.

Rząd uszczelnia 500 plus od 2018 roku: Zmiany dla osób samotnie wychowywujących dziecko6 czerwca 2017 r.

Rząd przyjął we wtorek projekt likwidujący "nieliczne, ale jednak niepożądane" zjawiska dotyczące programu "Rodzina 500 plus" - poinformowało CIR. Doprecyzowane zostaną m.in. przepisy dot. przyznawania świadczenia osobom deklarującym samotne wychowywanie dziecka.Rząd uszczelnia 500 plus od 2018 roku: Zmiany dla osób samotnie wychowujących dziecko

11 marca 2015 r.

Państwo powinno poszukiwać rozwiązań, jak skłonić dłużnika alimentacyjnego do płacenia świadczeń a nie zawężać krąg osób uprawnionych do świadczeń z funduszu - twierdzi rozmówczyni

Fuszara: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego bez kryterium dochodowego11 marca 2015 r.

Małgorzata Fuszara przypomniała, że świadczenia z funduszu przysługują tym dzieciom, których rodzic uchyla się od płacenia alimentów a ich egzekucja okazała się bezskuteczna. Zgodnie z tzw. ustawą alimentacyjną, by skorzystać z pieniędzy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 725 zł. Kwota ta nie zmieniła się od wejścia w życie ustawy w życie czyli od 1 października 2008 r. - przypomniała w piśmie do ministra pracy.

23 grudnia 2013 r.

Dziecko

Gminy zaoszczędzą na działaniach wobec dłużników alimentacyjnych23 grudnia 2013 r.

W przyszłym roku zniknie podwójna egzekucja należności od rodziców niepłacących na utrzymanie dzieci. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem działań wobec niesolidnych rodziców oraz zmniejszenie wydatków na ten cel ma przynieść planowana na I półrocze 2014 r. nowelizacja ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.).