Pod oświadczeniem w tej sprawie, przekazanym mediom w środę, podpisali się przedstawiciele stowarzyszeń "Godność", "Solidarni z kolebki" oraz Związku Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

"Wielu ludzi na Wybrzeżu, w grudniu 1970 i w stanie wojennym doznało obrażeń i było represjonowanych w różnych formach. Wielu z tych ludzi przeszło już na renty i emerytury, które z powodu ich działalności są niskie. Wielu żyje na granicy ubóstwa" - napisali w oświadczeniu przedstawiciele organizacji.

Działacze podkreślili w piśmie, że ich środowisko oczekuje nowelizacji ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych od czerwca 2007.

Przedstawiciele organizacji pozytywnie ocenili przepisy, które pozwalają ubiegać się o odszkodowanie w wysokości do 25 tys. zł za represje związane z działalnością opozycyjną. "Nasze środowisko oczekuje jednak na uchwalenie ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych" - napisano w oświadczeniu.

Osobną odezwę w sprawie przyspieszenia prac nad wspomnianą ustawą przygotował Związek Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Zarzucił on koalicji PO-PSL, że "akceptuje blokowanie w szufladach marszałka Sejmu gotowego projektu, który zrekompensowałby w części krzywdy represjonowanych wyposażając ich w stosowne uprawnienia prawne, socjalne, medyczne itp."

Autorzy obu apeli podkreślili, że nieprzypadkowo przypominają o ustawie w przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i tuż po rocznicy przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie.

Zgłoszony przez klub PiS projekt nowelizacji ustawy o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914- 1945, działaczy opozycji oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych, tydzień temu został skierowany przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej do podkomisji.

Projekt zakłada poszerzenie grupy osób, traktowanych jako ofiary represji o grupy walczące o niepodległość i suwerenność Polski oraz represjonowanych z powodów politycznych w latach 1939-1989.

Nowelizacja przewiduje m.in., że działacze opozycji antykomunistycznej mający niskie dochody (mniejsze niż 526 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku osób samotnie gospodarujących - mniejsze niż 715 zł) będą mogli otrzymywać tzw. świadczenie specjalne w wysokości 400 zł miesięcznie. Według szacunków to rozwiązanie ma dotyczyć 34 tys. osób.

W projekcie zaproponowano także m.in. podwyższenie kombatantom zniżki na przejazdy transportem publicznym i kolejowym z 37 do 49 proc.