Nowy algorytm podziału środków na leczenie ma być zastosowany przy podziale pieniędzy Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń zdrowotnych już na 2008 rok. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, wciąż obowiązujące rozporządzenie z 2005 roku powoduje liczne nieprawidłowości w realizacji kontraktów ze świadczeniodawcami na udzielanie świadczeń zdrowotnych. W opinii NRL nowelizacja wadliwego rozporządzenia powinna wprowadzić przepisy zobowiązujące NFZ do zakończenia kontraktowania na kolejny rok, najpóźniej do końca roku poprzedniego. Niedopuszczalne jest bowiem zmuszenie świadczeniodawców do leczenia pacjentów bez umów przez kilka pierwszych tygodni nowego roku – uważa samorząd lekarski. NRL proponuje również zmianę terminów dokonywania rozliczeń z placówkami ochrony zdrowia, gdyż obecnie kredytują one świadczenia zdrowotne nawet przez dwa miesiące. Jednocześnie fundusz powinien być zobowiązany do zwiększania wartości podpisanych kontraktów w sytuacjach kryzysowych wywołanych np. epidemiami, katastrofami czy przejęciem dodatkowych pacjentów z powodu likwidacji innych podmiotów.