Ministerstwo Zdrowia proponuje zmianę częstotliwości wykonywania badań psychologicznych kierowców. Z projektu zmiany rozporządzenia w tej sprawie wynika, że zawodowi kierowcy zajmujący się przewozem drogowym lub przedsiębiorcy wykonujący go osobiście będą podlegać badaniom psychologicznym, co pięć lat, jeżeli nie ukończyli 60 roku życia. Powyżej 60 lat badania będzie trzeba wykonywać co 30 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek wykonywania tych badań, co pięć lat mają osoby do 55 roku życia, od 56 lat do 65 roku życia – co dwa lata, natomiast kierowcy powyżej 65 lat podlegają obowiązkowym badaniom co 12 miesięcy. Zgodnie z projektem rozporządzenia na badania psychologiczne kierowca musi zgłosić się w terminie 30 dni od dnia otrzymania skierowania. Oryginał wyników jest przekazywany przedsiębiorcy. Od orzeczenia psychologa badającego kierowcę przysługuje odwołanie. Może je przyjąć psycholog prowadzący badania w zakresie psychologii transportu przez co najmniej pięć lat. Termin zgłaszania uwag do projektu rozprowadzenia upływa 2 maja.