Ministerstwo Zdrowia przygotowało i przekazało do uzgodnień wewnętrznych projekt rozporządzenia dotyczący limitów przyjęć na studia medyczne w roku akademickim 2007–2008. Resort zdrowia proponuje, aby limity przyjęć na stacjonarne studia medyczne zwiększyły się m.in. o: 120 miejsc na fizjoterapii I st., 90 na kierunkach lekarskich, 119 na kierunku pielęgniarstwo II st., natomiast na położnictwie II st. o 67 osób więcej niż rok wcześniej. Ponadto planuje się, aby w przyszłym roku akademickim na nowych kierunkach (tj. dietetyce, ratownictwie medycznym, technikach dentystycznych) mogło studiować 845 osób. W porównaniu z rokiem poprzednim będzie to oznaczać wzrost limitu przyjęć o 284 miejsca. Jednocześnie zmniejszeniu ma ulec liczba planowanych przyjęć na studia pielęgniarskie (o 161), pielęgniarskie pomostowe (o 700), położnicze (o 96) i położnicze pomostowe (o 215). Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 2 maja.