Oto jakie obowiązki czekają na pracodawców w 2017 roku.
STYCZEŃ
Reklama
20 stycznia

Reklama
termin na złożenie do PFRON deklaracji DEK-R za 2016 r. przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON; ci, którzy byli z tych wpłat zwolnieni, sporządzają i przekazują informację roczną INF-2
31 stycznia
termin na złożenie informacji ZUS-IWA
termin przekazania pracownikowi i urzędowi skarbowemu deklaracji PIT-4R i PIT-8AR oraz informacji PIT-11 i PIT-8C (dotyczy wersji papierowych)
termin przekazania urzędowi skarbowemu formularza PIT-40 w wersji papierowej
LUTY
28 lutego
termin przekazania ubezpieczonemu rocznego druku ZUS RMUA
termin przekazania pracownikowi i urzędowi skarbowemu deklaracji PIT-4R i PIT-8AR oraz informacji PIT-11 i PIT-8C (dotyczy wersji elektronicznych)
termin przekazania urzędowi skarbowemu formularza PIT-40 w wersji elektronicznej
MARZEC
31 marca
termin przekazania przez płatników do ZUS formularza ZUS ZSWA dotyczącego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
MAJ
31 maja
termin wpłaty na rachunek bankowy ZFŚS kwoty stanowiącej równowartość 75 proc. naliczonych odpisów na fundusz
WRZESIEŃ
30 września
termin wykorzystania zaległego urlopu
termin przekazania na rachunek ZFŚS pozostałej części naliczonych odpisów na fundusz
LISTOPAD
30 listopada
termin ustalenia liczby osób ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego
GRUDZIEŃ
31 grudnia
według stanu na ten dzień koryguje się odpis na ZFŚS za 2016 rok z uwzględnieniem faktycznej (zamiast planowanej) przeciętnej liczby zatrudnionych