Przełom roku to czas, by firmy i inni pracodawcy sprawdzili, jakie sprawozdania z zakresu statystyki publicznej będą musieli składać w 2017 r.
Zakłady pracy są zobligowane do przekazywania rocznych lub kwartalnych sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Zawierają one dane związane z ich działalnością i zatrudnieniem. Terminy, formę i zakres zbieranych informacji określa co roku rozporządzenie Rady Ministrów. Najważniejsze z nich znajdują się w tabeli obok. Przekazywanie sprawozdań jest dla wszystkich wymienionych w przepisach pracodawców obowiązkowe. W przypadku gdy nie przekażą ich w wyznaczonym terminie, mogą zostać ukarani grzywną. Określone sankcje grożą też za podanie w sprawozdaniach nieprawdziwych danych.
Obowiązki statystyczne w 2017 r. ⒸⓅ

Podstawa prawna
Art. 30–31 oraz art. 56–58 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 591 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. poz. 1426).