statystyki

Minimum płacowe w 2017 r. również dla zleceniobiorców

autor: Izabela Nowacka01.12.2016, 08:25; Aktualizacja: 01.12.2016, 08:32
złoty, pieniądze

Minimalna stawka godzinowa obejmie osoby wykonujące umowy-zlecenia (art. 734 kodeksu cywilnego; dalej: k.c.) oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.), w tym samozatrudnionych.źródło: ShutterStock

Od nowego roku zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa, którą będą wypłacać podmioty angażujące zleceniobiorców. W 2017 r. wyniesie 13 zł. Zleceniodawcy będą też musieli zadbać o ewidencję godzin realizacji kontraktów

Minimalna stawka godzinowa obejmie osoby wykonujące umowy-zlecenia (art. 734 kodeksu cywilnego; dalej: k.c.) oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.), w tym samozatrudnionych. Wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenie nie było niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, która w 2017 r. wyniesie 13 zł. Wysokość tej stawki determinuje kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (dla zatrudnionych na podstawie stosunku pracy). Wzrost tego ostatniego powoduje podwyżkę stawki godzinowej dla zleceniobiorców.

W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia wykonawcy otrzymania za każdą godzinę wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.

Nowe przepisy będą dotyczyły umów zawieranych od 1 stycznia 2017 r. oraz umów już wcześniej zawartych i obowiązujących po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowa stawka nie obejmie natomiast zleceniobiorców, których umowy zakończyły się przed 1 stycznia 2017 r., a tylko wypłata wynagrodzenia za ich realizację przypadnie np. na styczeń 2017 r.

Ewidencja godzinowa

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do wszystkich wymienionych umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.). W celu sprawdzenia, czy została zapewniona godzinowa stawka minimalna, trzeba będzie rozpocząć prowadzenie rejestru przepracowanego czasu. Dotyczy to przede wszystkim zleceń odpłatnych w inny sposób niż godzinową stawką. Ci, którzy mieli ustalone wynagrodzenie godzinowe, i tak musieli odnotowywać liczbę godzin przeznaczonych na pracę. Tyle że u nich należy podnieść stawkę do 13 zł, jeżeli jest ona niższa, w drodze aneksu do umowy.

Trzeba zaznaczyć, że nadal zleceniobiorców nie będą obowiązywać żadne normy czasu pracy, takie jak pracowników, a więc normy dobowe czy tygodniowe. Wymiary czasu pracy oblicza się wyłącznie dla zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. W przypadku zleceniobiorców chodzi tylko o zapis liczby godzin, jakie wykonawca spędził na wypełnianiu zleconych czynności. Zasady ustalania liczby godzin wykonania zlecenia powinny być wpisane do umowy zawartej przez strony. Można to zrobić również w formie aneksu do trwającej już umowy. W przypadkach braku umownych ustaleń co do sposobu potwierdzania liczby godzin zleceniobiorca przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia) informację na ten temat. Liczba godzin służy przeliczeniu stawki wynagrodzenia i ustaleniu wysokości wynagrodzenia do wypłaty. Przykładowo, jeśli z umowy zawartej na 2 tygodnie wynika wynagrodzenie 500 zł, to faktycznie zleceniodawca tyle wypłaci, jeśli zleceniobiorca wykona zadania w ciągu maksymalnie 38 godzin. Jeśli potrzebował jednak więcej czasu, stawka automatycznie spadnie poniżej 13 zł i konieczne będzie wyrównanie.

Wypłata wynagrodzenia

Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może się zrzec prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę. Musi być ono dokonywane w formie pieniężnej, a nie np. częściowo w naturze.

Ponadto w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż jeden miesiąc wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej trzeba będzie dokonać co najmniej raz w miesiącu. Przy czym nie jest narzucone, że musi to być wynagrodzenie za miesiąc bieżący. Ważne, by zleceniobiorca uzyskał przynajmniej jedną płatność w miesiącu. Można więc wypłacić wynagrodzenie np. za styczeń w lutym (obliczone z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej). Na wypłatę ewentualnej części wynagrodzenia przewyższającą minimum, strony mogą umówić się później.

Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz, której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, zostali zobligowani do przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin oraz dokumentów potwierdzających tę liczbę godzin przez okres trzech lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne (umowa, rachunki, faktury, informacje lub sprawozdanie, a także ewidencja prowadzona przez zleceniodawcę, gdy taka forma została określona przez strony umowy).


Pozostało 36% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Komentarze (2)

  • Zatroskana(2016-12-01 19:38) Zgłoś naruszenie 00

    A czy powyższe przepisy będą dotyczyły także umów o dzieło?

    Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane