Osoby niepełnosprawne legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na krótszy wymiar czasu pracy także w 2017 roku.

Poza uprawnieniami wynikającymi z przepisów kodeksu pracy (Zobacz, jakie podstawowe prawa przysługują pracownikowi w Polsce>>), pracownik niepełnosprawny nabywa prawa na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jakie szczególne prawa przysługują niepełnosprawnemu pracownikowi, dowiesz się tutaj>>

Czas pracy każdej osoby niepełnosprawnej (bez względu na stopień niepełnosprawności) nie może więc przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jednak już w przypadku pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności limit ten wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Przy czym krótsze normy czasu pracy nie mogą powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia przysługującemu zatrudnionemu pracownikowi.

Ponadto osoba niepełnosprawna nie może również być zatrudniana w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Pieniądze czy czas wolny, czyli co przysługuje pracownikowi za dodatkową pracę>>

Tych ograniczeń nie stosuje się dla osób zatrudnionych przy pilnowaniu (na przykład monitoring, ochrona mienia) lub gdy - na wniosek osoby zatrudnionej - lekarz wyrazi zgodę na dłuższą pracę.

Biorąc pod uwagę te ograniczenia, wymiar czasu pracy niepełnosprawnych wylicza się tak jak innych zatrudnionych według wzoru:

  • (40 godzin × liczba pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym) + (8 godzin [7 godzin w przypadku niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności] × liczba dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku) - (8 godzin [7 godzin w przypadku niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności] za każdy dzień świąteczny, przypadający w innym dniu niż niedziela)

W 2017 roku tylko jedno święto przypada w sobotę - jest to 11 listopada. Za ten dzień pracodawca musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolny, bowiem każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin lub 7 godzin w przypadku niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W efekcie wymiar czasu pracy dla pełnoetatowego pracownika niepełnosprawnego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2017 roku wynosi:

Styczeń (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (1 święto - 7 godz.) = 21 dni = 147 godzin pracy

Luty (35 godz. × 4 tyg.) = 20 dni = 140 godzin pracy

Marzec (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) = 23 dni = 161 godzin pracy

Kwiecień (35 godz. × 4 tyg.) - (7 godz. × 1 święto) = 19 dni = 133 godzin pracy

Maj (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 2 święta) = 21 dni = 147 godzin pracy

Czerwiec (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 3 święta) = 21 dni = 147 godzin pracy

Lipiec (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) = 21 dni = 147 godzin pracy

Sierpień (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 1 święto) = 22 dni = 154 godzin pracy

Wrzesień (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) = 21 dni = 147 godzin pracy

Październik (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) = 22 dni = 154 godzin pracy

Listopad (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 2 święta) = 20 dni = 140 godzin pracy

Grudzień (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 2 święta) = 19 dni = 133 godzin pracy

Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na część etatu ustala się według tego samego wzoru, obniżając liczbę dni pracujących proporcjonalnie do wielkości etatu.