Z policyjnych statystyk wynika, że z roku na rok maleje liczba wypadków samochodowych i ich ofiar. Jednocześnie rośnie liczba zdarzeń drogowych spowodowanych przez osoby starsze. Ministerstwo ma przyjrzeć się temu problemowi.W 2013 roku na polskich drogach doszło do prawie 36 tys. wypadków samochodowych. Rok temu było to już niespełna 33 tys. Wraz z liczbą wypadków maleje liczba poszkodowanych: zabitych i rannych. Najliczniejszą grupę sprawców wypadków samochodowych stanowią młodzi kierowcy. W 2015 roku osoby w wieku 25-39 lat spowodowały 8 762 wypadki. We wszystkich grupach wiekowych jednak spada liczba sprawców wypadków. Wyjątek stanowią seniorzy. W 2014 roku osoby w wieku 60+ spowodowały 3799 wypadków, a rok później 3913 wypadki. Wiadomo już, że rok 2016 zakończy się pobiciem kolejnego rekordu. Do końca października seniorzy spowodowali 3543 wypadków. W analogicznym okresie zeszłego roku było to 3194.

Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych powodowanych przez kierujących powyżej 60. roku życia: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – ok. 35 proc., nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego – 15 proc., niedostosowanie prędkości do warunków – ok. 13 proc.. - Przyczyny mogą być związane z wiekiem, ze stanem zdrowia, wydłużonym czasem reakcji, słabszym wzrokiem, złą oceną odległości – mówi Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

Podczas posiedzenia komisji polityki senioralnej politycy zauważyli, że na wzrost liczby osób starszych powodujących wypadki na drogach ma wpływ starzenie się społeczeństwa i samo zwiększenie populacji osób 60+. W zaledwie dwa lata, od 2013 roku, ich liczba wzrosła z prawie 8,3 mln do 8,8 mln. Zdaniem Jarosława Zielińskiego nie bez konsekwencji pozostaje również akt, że zmienia się styl życia seniorów: zwiększa się ich mobilność i coraz częściej siadają za kierownicę.

- Wydaje się, że jeżeli chodzi o takie przyczyny, jak infrastruktura drogowa czy działania policji, to nie mają one wpływu na liczbę wypadków powodowanych przez osoby starsze. Infrastruktura drogowa wciąż nie jest oczywiście zadowalająca, ale widać, że się poprawia z każdym rokiem. Policja też swoje działania na drogach w ostatnim roku mocno zintensyfikowała, jest więcej patroli, więcej działań profilaktycznych i prewencyjnych, więc muszą to być inne przyczyny. Chcemy je zdiagnozować i oczywiście chętnie się podzielimy wnioskami – mówił Zieliński