Na podpis prezydenta czeka już tzw. ustawa rodzinna. Ma ona zachęcić Polaków do posiadania dzieci oraz ułatwić godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r. Od tej daty wydłużą się urlopy macierzyńskie. Ich wymiar ma zależeć od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Jeśli matka urodzi jedno dziecko, skorzysta z 20 tygodni urlopu obowiązkowego oraz sześciu tygodni urlopu fakultatywnego (ten będzie wprowadzany stopniowo od 2010 roku). Przy urodzeniu dwojga dzieci będzie przysługiwać odpowiednio 31 tygodni urlopu obowiązkowego i 8 fakultatywnego. Najdłuższy urlop będzie przysługiwać osobom, które urodzą pięcioro lub więcej dzieci. Otrzymają 37 i 8 tygodni urlopu.

Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw nie zmieniła przepisu, zgodnie z którym po wykorzystaniu 14 pierwszych tygodni macierzyńskiego matka będzie mogła zrezygnować z urlopu, a pozostały wykorzystać ojciec dziecka. Wprowadziła jednak dodatkowe uprawnienie dla ojca. Po wykorzystaniu przez pracownicę 8 tygodni urlopu pracownikowi ojcu będzie przysługiwać prawo do części urlopu odpowiadającej okresowi, w którym matka wymaga opieki szpitalnej. Urlop chorującej matki będzie przerwany na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik ojciec. Od 2010 roku ojcom dzieci będzie też przysługiwać urlop ojcowski, z którego będą korzystać do 1. roku życia dziecka. W pierwszym roku wyniesie jeden tydzień, od 2011 roku - dwa.

Firmy zatrudniające rodziców wracających do pracy z urlopów macierzyńskich i wychowawczych nie będą opłacać za nich przez trzy lata składek do FP i FGŚP. Zyskają też zachęty do zakładania przyzakładowych przedszkoli i żłobków. Mają zyskać możliwość budowy, zakupu, adaptacji czy przystosowania zakładowych pomieszczeń na żłobek lub przedszkole ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto pracownicy zyskają też prawo do refundacji opłat za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku ze środków tego funduszu. Sejm przyjął też poprawkę zaproponowaną przez Senat, aby firmy mogły też finansować z ZFŚS pobyt dzieci w tzw. innych formach wychowania przedszkolnego. Chodzi tu m.in. o tzw. miniprzedszkola.

Osoba niekorzystająca z urlopu wychowawczego, a chcąca pracować w niepełnym wymiarze ma być chroniona przed zwolnieniem przez 12 miesięcy. Wzrosnąć ma też tzw. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób na urlopach wychowawczych. Zamiast 420 zł wyniesie docelowo 60 proc. średniej płacy (od 2012 roku). Od 2009 roku będzie równa płacy minimalnej.