Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych to priorytet i wciąż wielkie wyzwanie – podkreślił w Poznaniu wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Obecnie w Polsce zatrudniona jest jedynie co czwarta osoba z niepełnosprawnością.

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz wziął udział w piątek w Poznaniu w gali z okazji 25-lecia powstania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

Michałkiewicz podkreślił podczas spotkania z dziennikarzami, że ostatnie 25 lat – w jego ocenie - był to dobry czas dla osób niepełnosprawnych, choć jak zaznaczył, wciąż istnieje wiele wyzwań, "aby ten świat osób niepełnosprawnych był coraz bardziej przyjazny, żeby ich prawa były szanowane, a ich możliwości funkcjonowania w społeczeństwie - jak największe".

"Uważam, że nigdy za mało mówić, że osoby niepełnosprawne są takimi samymi obywatelami jak każdy inny, mają takie same prawa, natomiast realizacja tych praw, możliwość korzystania z nich jest ograniczona. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby te osoby mogły w pełni korzystać z przysługujących im praw, w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, żeby czuli się potrzebni, i żeby wokół nich budować świat przyjazny, i rozumiejący ich potrzeby i ich funkcjonowanie” – podkreślił.

Wiceminister zaznaczył, że obecnie jednym z priorytetów i największych wyzwań jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce. Jak mówił, jest ono wciąż dalece niewystarczające.

"Ciągle bardzo mała liczba osób niepełnosprawnych może się realizować zawodowo. Wpływa na to wiele czynników; często kształcenie osób niepełnosprawnych nie przygotowuje ich do dorosłego życia i aktywności zawodowej, często te kwalifikacje i wykształcenie są niskie" – mówił.

Dodał, że podejmowane są już rozmowy zarówno przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), jak i w imieniu Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – z ministerstwem nauki, i resortem edukacji, by dostęp do odpowiedniego kształcenia osób niepełnosprawnych był jak najbardziej korzystny, i aby kształcenie zawodowe odpowiadało potrzebom rynku pracy.

"Dziś mamy wyraźny spadek bezrobocia w Polsce, jest to więc szansa także na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby niepełnosprawne, natomiast często nie mogą znaleźć takich osób, które odpowiadałyby na ich potrzeby, miały odpowiednie kwalifikacje i to jest dla nas wyzwanie, aby faktycznie dostosować rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych do potrzeb rynku pracy i do tych możliwości, które rynek pracy im stwarza" – podkreślił.

Wiceprezes PFRON Dorota Habich zaznaczyła, że obecnie wśród osób niepełnosprawnych zatrudnianie posiada zaledwie 24 proc., czyli jedynie co 4 osoba. "To zdecydowanie za mało, to połowa tego, co w Unii Europejskiej, dlatego naszym priorytetem jest to, aby doszło w tym zakresie do zmiany i znaczącego wzrostu" – mówiła.

Dodała, że działania prozatrudnieniowe są misją PFRON-u też dlatego, że dofinansowanie wynagrodzeń dla pracownika, który jest osoba niepełnosprawną, "nie jest jednak wystarczające". W tej sytuacji – jak mówiła – PFRON koncentruje się na powstaniu dodatkowych programów.

Mówiła, że w tym roku nacisk ma być położony na wsparcie absolwentów. "Osoby z niepełnosprawnościami zdobywają wykształcenie, ale nie zawsze prowadzi to do zatrudnienia, dlatego chcemy w tym procesie pomagać, dostosowywać kształcenie osób niepełnosprawnych do potrzeb pracodawców. Przygotowaliśmy specjalne programy, które mają diagnozować potrzeby pracodawców i przygotowywać pod konkretne potrzeby tych pracodawców osoby niepełnosprawne" – mówiła.

"Działania prozatrudnieniowe to także wsparcie osób niepełnosprawnych w wyjściu z domu i podjęciu aktywności. Chcemy opiekować się nimi i chcemy wspomóc przez konkretne diagnozy kompetencji i wsparcie trenerem pracy, żeby stosować metody, które są stosowane w Europie z dużym powodzeniem, a u nas niestety jeszcze nie doczekały się uwzględnienia w przepisach" – podkreśliła.

Podczas piątkowej gali wręczono w Poznaniu okolicznościowe nagrody dla organizacji szczególnie zasłużonych dla środowiska osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce.