GP dotarła do ostatecznej wersji projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z nim prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego będzie mieć nauczyciel:

• zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w szkołach oraz przedszkolach,

• który osiągnie określony wiek (patrz tabela)

• będzie mieć okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 30 lat, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego będzie wynosić równowartość 80 proc. przyszłej emerytury ustalonej dla osób w wieku 60 lat. Jeśli nauczyciel po uzyskaniu świadczenia będzie pracował w szkole, straci do niego prawo.