Zwolnienie prowadzących działalność przez pół roku z obowiązku płacenia składek może mieć opłakane skutki. Przedsiębiorcy, którzy ulegną poważnym wypadkom, zostaną zostawieni na pastwę losu.
Ulga na start to jedna ze sztandardowych propozycji Konstytucji biznesu opublikowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Polegać będzie na tym, że początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez dwa lata z tzw. małego ZUS-u.
– Zmiana obejmie ponad 200 tys. osób – zachwala rozwiązanie resort rozwoju.