Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, przyjęta w sierpniu 2016 roku przez Radę Ministrów, reguluje kwestię minimalnych wynagrodzeń zleceniobiorców i usługobiorców . To sposób na poprawę sytuacji finansowej osób, które pracują w pełnym wymiarze godzin na umowie cywilnoprawnej, a otrzymują wynagrodzenie zdecydowanie niższe od minimalnej pensji osoby zatrudnionej na umowie o pracę. Do tej pory ustawa o minimalnym wynagrodzeniu określała zasady ustalania go wyłącznie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla wielu firm wiąże się z opracowaniem nowego systemu rozliczeń umów cywilnoprawnych. Zmiany te nie będą jednak bolesne jeżeli zespół zarządzający wynagrodzeniami pogłębi swoją wiedzę w zakresie nowych przepisów.

Oto najczęstsze pytania, jakie zadają sobie pracownicy działów kadr w kontekście nowej ustawy:
• Do jakich umów ma zastosowanie przepis o minimalnej stawce godzinowej?
• Jakie elementy zawrzeć w umowach obowiązujących po 01 stycznia 2017?
• Jak potwierdzać liczbę godzin wykonywania zlecenia?
• W jaki sposób przeliczać wynagrodzenie w kontekście wymogu minimalnej stawki godzinowej?
• Jak powinna być forma i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia?
• Czym różni się minimalna stawka godzinowa od minimalnego wynagrodzenia?
• O czym pamiętać stosując nowe rozwiązania w praktyce?


Te i inne zagadnienia, dotyczące minimalnej stawki godzinowej, zostaną poruszone podczas bezpłatnego webinarium, zorganizowanego przez UNIT4 Polska – lidera w dostarczaniu oprogramowania HR, ERP i Business Intelligence. Uczestnicy zdobędą kompletną wiedzę, która pomoże im w dostosowaniu się do zmian wynikających z ustawy i umożliwi skuteczne zarządzanie wynagrodzeniami pracowników. Spotkanie poprowadzi ekspert w tej dziedzinie - Ewa Ziemnik. W webinarium wystąpi także specjalistka z ramienia UNIT4 Polska – Katarzyna Jaśniewicz, która przedstawi zakres zmian w oprogramowaniu TETA HR, wprowadzanych w związku z nowym sposobem rozliczania umów cywilnoprawnych.

Webinarium odbędzie się 25 listopada 2016 o godzinie 11:00. Rejestracja możliwa jest na stronie http://info.unit4.com/minimalna-stawka. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.