Do 16 grudnia gminy mogą starać się o budżetowe wsparcie na utworzenie w przyszłym roku nowych żłobków, klubów dziecięcych lub zatrudnienie dziennych opiekunów. Natomiast do 9 grudnia wojewodowie będą przyjmować wnioski o dotacje na pokrycie bieżących kosztów utrzymania tych placówek, które powstały w poprzednich latach.Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło wczoraj kolejną edycję programu „Maluch+”, która samorządom oraz podmiotom prywatnym pozwala uzyskać dofinansowanie na miejsca opieki dla małych dzieci. Podobnie jak w poprzednich latach na cały program przewidzianych jest 151 mln zł, a konkurs będzie realizowany w ramach czterech modułów (w tegorocznym były trzy). Pierwszy z nich jest adresowany do gmin i pozwala uzyskać dotację na utworzenie nowych placówek. Maksymalna wysokość dotacji to 5 tys. zł na miejsce u dziennego opiekuna oraz 20 tys. zł na jedno miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Jest to więc kwota niższa w porównaniu do 2016 r., kiedy gmina mogła otrzymać nawet do 30 tys. zł. Dodatkowo w module pierwszym samorząd może starać się o środki na pokrycie kosztów funkcjonowania nowych jednostek, w wysokości do 400 zł miesięcznie na jedno miejsce. Natomiast w drugim module konkursu gmina może aplikować o dotację na utrzymanie tych placówek, które uruchomiła w poprzednich latach (maksymalnie 400 zł na jedno miejsce).
– Chcemy rozbudować nasz żłobek o dodatkowe 30 miejsc. Szacujemy, że inwestycja będzie kosztować ok. 1 mln zł, i liczymy na to, że 600 tys. zł na ten cel uda się uzyskać właśnie z programu „Maluch+”. Oczywiście będziemy starać się o dotacje na działające już miejsca – mówi Andrzej Włoch, kierownik referatu promocji zdrowia i profilaktyki Urzędu Miasta w Kielcach.
Druga część konkursu jest też przewidziana dla podmiotów prowadzących prywatne żłobki i kluby dziecięce. Ich właściciele podobnie jak gminy mogą otrzymać do 400 zł miesięcznie, ale pod warunkiem że o kwotę przyznanej im dotacji obniżą opłatę dla rodzica. Z kolei w trzecim module konkursu swoje wnioski na założenie i utrzymanie placówek mogą składać uczelnie. Wreszcie w czwartym po raz pierwszy stworzona została możliwość, by niegminne podmioty mogły uzyskać pieniądze na uruchomienie żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna (łącznie z środkami na bieżące funkcjonowanie).
Tak jak we wcześniejszych konkursach wnioski, których wzory są dostępne na stronie internetowej MRPiPS, należy w formie elektronicznej i papierowej przesłać do urzędu wojewódzkiego.