Prawo to ma przysługiwać do momentu ukończenia przez dziecko 1. roku życia.

Sejm poparł także rozwiązanie zakładające, że pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem), ma prawo do urlopu od 20 do 37 tygodni. Jego czas będzie uzależniony od liczby dzieci.

Według noweli rodzicom adopcyjnym będzie przysługiwało 20 tygodni urlopu w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku przyjęcia dwojga dzieci, 33 tygodnie w przypadku trojga, 35 w przypadku czworga i 37 w przypadku przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.

W myśl noweli urlopy macierzyńskie, choć dłuższe, będą składały się od 2010 r. z części obligatoryjnej (20 tygodni) i fakultatywnej, która docelowo, w 2014 r. ma wynieść 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 8 przy wieloraczkach.

Ustawa wprowadza tzw. urlopy tacierzyńskie

Ustawa wprowadza tzw. urlopy tacierzyńskie, docelowo wynoszące 2 tygodnie, czyli fakultatywną część urlopu przysługującą tylko ojcom - jeśli mężczyzna go nie wykorzysta, przepada.

Nowelizacja wprowadza także 12-miesięczny okres ochronny przed zwolnieniem dla pracowników, którzy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego nie decydują się na urlop wychowawczy, tylko na pracę w skróconym wymiarze.

Ustawa daje również możliwość wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli oraz finansowanie z tego funduszu opieki nad dziećmi przebywającymi w tych placówkach.