statystyki

Pod koniec roku trzeba sprawdzić odpis na ZFŚS

autor: Gabriela Suski14.11.2016, 09:47; Aktualizacja: 14.11.2016, 11:29
pieniądze

Różnica w ujęciu księgowym i podatkowym momentu uznania za koszt może skutkować koniecznością naliczenia podatku odroczonego.źródło: ShutterStock

W tym roku po raz pierwszy utworzyliśmy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W jaki sposób dokonać sprawdzenia poprawności utworzonego odpisu zgodnie z ustawą o rachunkowości?

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa zasady tworzenia funduszu. W art. 5 ust. tej ustawy zapisano, że fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

W rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określono metodę obliczenia liczby pracowników zatrudnionych w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z jego par. 1 podstawę naliczania odpisu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o ZFŚS, stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (obrachunkowym) dodaje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się przez 12.

Zgodnie z tymi przepisami w analizowanej spółce należy na koniec roku dokonać księgowania korekty wyliczenia odpisu na ZFŚS. [PRZYKŁAD 1]

Od razu przypominamy o konieczności dokonania przelewu środków pieniężnych na wydzielony rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatku dochodowym czy interpretacjami podatkowymi, jak np. interpretacją indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 września 2014 r., nr IPPB5/423-672/14-2/KS, kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia obciążające zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS koszty działalności pracodawcy, pod warunkiem że środki pieniężne stanowiące ich równowartość zostaną wpłacone na rachunek ZFŚS.

Niestety wyrównanie odpisu następuje najczęściej już w nowym roku, chociaż księgowanie korekty dokonywane jest w roku obrotowym, którego dotyczy. Przelew środków może więc nastąpić dopiero w nowym roku.

Pamiętajmy, że odpisy i zwiększenia ZFŚS będą stanowić koszt uzyskania przychodu, ale nie w momencie ich naliczenia, tylko dopiero w dacie faktycznego przekazania środków pieniężnych stanowiących ich równowartość na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS.

Różnica w ujęciu księgowym i podatkowym momentu uznania za koszt może skutkować koniecznością naliczenia podatku odroczonego. [PRZYKŁAD 2]

PRZYKŁAD 1


Pozostało jeszcze 45% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane