Projekt, który w sobotę będzie głosowany w Sejmie, budzi wiele kontrowersji. Przeciwko niemu protestuje m.in. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która podkreśla, że nowe przepisy doprowadzą do zmniejszenia liczby zatrudnionych niepełnosprawnych.

Komitet Obrony Miejsc Pracy Osób Niepełnosprawnych opublikował w piątek ogłoszenie w "Rzeczpospolitej", w którym informuje, że wprowadzenie projektu w życie doprowadzi do zwolnienia 1350 osób niepełnosprawnych do końca 2008 roku i do zwolnienia 30 tys. osób w roku 2009.

Według projektu pracodawcy, wykonujący działalność gospodarczą otrzymają dofinansowanie, pokrywające do 75 proc. kosztów płacy, natomiast pracodawcy niewykonujący takiej działalności otrzymają do 90 proc. kosztów płacy.

Zrezygnowano z różnicowania wysokości przyznawanej pomocy dla przedsiębiorców w zależności od tego czy są to zakłady pracy chronionej, czy inni przedsiębiorcy. Dotychczas pomoc dla zpch była zdecydowanie wyższa niż dla pozostałych przedsiębiorstw.

W projekcie utrzymano różne dofinansowanie do zatrudnienia pracownika ze względu na stopień niepełnosprawności. I tak w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi ono - 160 proc. najniższego wynagrodzenia, w przypadku osób z umiarkowaną niepełnosprawnością - 140 proc., a w przypadku osób z lekką niepełnosprawnością - 60 proc.

W projekcie uchylono przepis, przewidujący możliwość dofinansowania do wynagrodzenia w wysokości ok. 60 proc. kosztów płacy. przez 12 miesięcy

Według projektu pomoc nie będzie przyznawana w formie subsydiów na cały rok, ale będzie należna w tym okresie, kiedy pracownik jest zatrudniony. Ma zostać wydłużony termin wypłaty refundacji składek z 7 do 14 dni, gdyż 7 dni okazało się w praktyce zbyt krótkie.

Założono, że pracodawcy będą mieć możliwość uzyskania - na podstawie umowy zawartej ze starostą - pomocy na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, adaptację pomieszczeń, a także nabycie urządzeń ułatwiających pracę osobie niepełnosprawnej.

Ponadto ci pracodawcy, którzy w zpch zatrudniają co najmniej 50 proc. osób niepełnosprawnych będą mogli na podstawie umowy z samorządem województwa otrzymać rekompensatę za dodatkowe koszty budowy lub rozbudowy pomieszczeń. Koszty będą zwracane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W projekcie uchylono przepis, przewidujący możliwość dofinansowania do wynagrodzenia w wysokości ok. 60 proc. kosztów płacy. przez 12 miesięcy.

W Polsce jest około 3 tys. zakładów pracy chronionej.