"W związku z planowanymi zwolnieniami, spółka zawiadomiła w dniu 7 listopada 2016 roku właściwy urząd pracy o zwolnieniach kolejnych 383 pracowników" - czytamy w komunikacie spółki.

Bezpośrednimi przyczynami zwolnień grupowych jest redukcja nierentownych placówek handlowych, a także zamiar ograniczenia zatrudnienia w centrali w związku ze zmniejszeniem skali działalności, podano również.

We wrześniu Alma Market podała, że planuje istotne zwolnienia grupowe, obejmujące do 1 321 pracowników.

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów deweloperskich. Spółka jest notowana na GPW od 1994 r.