Jutro (6 grudnia) wejdzie w życie ustawa z 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 206, poz. 1288). Jej celem jest zwiększenie rekrutacji ochotników do służby wojskowej i m.in. umożliwienie przyjęcia do służby nadterminowej żołnierzy rezerwy. Ponadto będzie podwyższona granica wieku kandydatów do służby z 25 do 30 lat, złagodzone zostaną inne zbyt rygorystyczne kryteria dotyczące wykształcenia (wymagane gimnazjum) oraz karalności. Obecnie wymagana jest niekaralność sądowa, a nawet dyscyplinarna. Nowelizacja przewiduje, że nie będą przyjmowani sprawcy przestępstw umyślnych.

Docelowym rozwiązaniem będzie wprowadzenie od 1 stycznia 2010 r. pełnej profesjonalizacji Sił Zbrojnych. Będzie ona polegać na wprowadzeniu służby zawodowej i kontraktowej (na wzór dotychczasowej zasadniczej służby wojskowej pełnionej nadterminowo). Jednocześnie obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych zostanie zawieszony z dniem wejścia w życie ustawy. Od 1 stycznia 2010 r. armia zawodowa ma liczyć 120 tys. żołnierzy.

Obecnie wysokość uposażenia zasadniczego (brutto) na najniższych stanowiskach służbowych w poszczególnych korpusach kadry - przewidziane dla osób rozpoczynających pełnienie zawodowej służby wojskowej - wynosi:

• starszy szeregowy - 2,2 tys. zł,

• kapral - 2,7 tys. zł,

• podporucznik - 3,5 tys. zł,

• porucznik - 3,6 tys. zł.

Oprócz tego żołnierze zawodowi otrzymują dodatek za długoletnią służbę wojskową oraz m.in. zasiłek na zagospodarowanie, dodatkowe uposażenie roczne, nagrody i zapomogi, gratyfikacje urlopowe.

Wczoraj w Gazecie Prawnej odbył się czat internetowy. Na pytania czytelników, również te nadesłane do redakcji w ostatnich dniach, odpowiadała Anna Durołek, główny specjalista w Departamencie Prasowo-Informacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej.