Posłanki Iwona Guzowska i Joanna Skrzydlewska (PO) chciały wiedzieć, jakimi względami kierował się rząd, "dyskryminując" w nowelizacji Kodeksu Pracy rodziny adopcyjne.

"Dlaczego kobietom adoptującym dzieci nie przysługuje równie długi urlop macierzyński, jak matkom naturalnym? To dyskryminujące, a przecież powinniśmy promować adopcję i wspierać rodziny, które decydują się na ten krok" - mówiła Guzowska.

Bucior poinformował, że Senat wprowadził poprawkę do nowelizacji Kodeksu Pracy, w myśl której przy adopcji więcej niż jednego dziecka będą przysługiwały urlopy w takim samym wymiarze, jak w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka. Jak dodał, rząd poparł ten zapis.

Senat zdecydował, że rodzicom adopcyjnym będzie przysługiwało 20 tygodni urlopu w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku przyjęcia dwojga dzieci, 33 tygodnie w przypadku trojga, 35 w przypadku czworga i 37 w przypadku przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.

"Są to rozwiązania takie same jak w przypadku urlopów macierzyńskich dla matek naturalnych" - podkreślił Bucior.

Pod koniec listopada Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu Pracy, która wydłuża urlopy macierzyńskie. W myśl noweli urlopy macierzyńskie, choć dłuższe, będą składały się od 2010 r. z części obligatoryjnej i fakultatywnej, która docelowo, w 2014 r. ma wynieść 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 8 przy wieloraczkach.

Ustawa wprowadza tzw. urlopy tacierzyńskie, docelowo wynoszące 2 tygodnie, czyli fakultatywną część urlopu przysługującą tylko ojcom - jeśli mężczyzna go nie wykorzysta, przepada.

Nowelizacja wprowadza także 12-miesięczny okres ochronny przed zwolnieniem dla pracowników, którzy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego nie decydują się na urlop wychowawczy, tylko na pracę w skróconym wymiarze. Ustawa daje również możliwość wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli oraz finansowanie z tego funduszu opieki nad dziećmi przebywającymi w tych placówkach.

W związku z wprowadzeniem poprawek przez Senat, nowela ponownie trafi do Sejmu.