Większość senacka poparła wniosek o przyjęcie nowelizacji bez poprawek. Za opowiedziało się 56 senatorów, przeciw było ośmiu, od głosu wstrzymało się 23.

Nowelizacja zwiększa także obowiązkowy wymiar godzin jakie nauczyciel będzie musiał przepracować z uczniami poza pracą podczas lekcji.

Zgodnie z listopadową nowelizacją Karty zmieniony został sposób obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli - zgodnie z nim średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów wzrośnie z 82 proc. kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej do 100 proc.

Zmienione zostaną także procentowe wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na wyższych stopniach awansu zawodowego. Proporcje między poszczególnymi stopniami zostaną jednak spłaszczone w stosunku do obecnie istniejących. Wynosić teraz będą: dla nauczycieli kontraktowych 111 proc. kwoty bazowej, dla nauczycieli mianowanych - 144 proc., a dla dyplomowanych - 184 proc.

Nowelizacja zakłada także w przyszłym roku dwie 5-proc. podwyżki dla nauczycieli na wszystkich stopniach awansu; pierwsza ma mieć miejsce w styczniu, druga we wrześniu.

Zgodnie z tym średnie wynagrodzenie stażystów pod koniec przyszłego roku będzie wyższe od obecnego o 586 zł, nauczycieli kontraktowych o 412 zł, mianowanych o 316 zł, a dyplomowanych o 381 zł.

W środę podczas debaty w Senacie wiceminister edukacji Krystyna Szumilas poinformowała senatorów, że podwyżki zgodne z nowelizacją kosztować będą budżet państwa w przyszłym roku 2,5 mld zł.

Przytoczyła także dane, zgodnie z którymi płace nauczycieli stażystów w 2006 r. wzrosły o 22 zł, a nauczycieli dyplomowanych o 49 zł; w 2007 r. wzrost te wyniósł odpowiednio: 73 zł i 165 zł, zaś w tym roku - 155 zł i 348 zł.

Podkreśliła, że rząd Donalda Tuska wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec nauczycieli. Zaznaczyła, że korekta założeń budżetowych na przyszły rok nie zakłada zmniejszenia nakładów na edukację.

Zgodnie z nowelizacją Karty, każdy nauczyciel w szkole podstawowej i w gimnazjum będzie musiał w ramach swojego 40- godzinnego tygodnia pracy przepracować dodatkowo dwie godziny z uczniami poza lekcjami, np. w kółku zainteresowań lub w świetlicy. Każdy nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej musiałby przepracować w ten sposób jedną dodatkową godzinę. Obowiązkowy tygodniowy wymiar obowiązkowych godzin tzw. tablicowych wynosi 18.

Nowelizacja Karty Nauczyciela trafi teraz do prezydenta.