Jutro do Sejmu ma trafić projekt ustawy, który umożliwi przyznanie nauczycielom prawa do wcześniejszych emerytur.

Nie wiadomo, czy takie świadczenia ostatecznie zostaną nazwane zasiłkami przedemerytalnymi czy świadczeniami kompensacyjnymi. Pewne jest, że PO zgodziła się na propozycję PSL zrekompensowania nauczycielom faktu nieumieszczenia ich pracy w wykazie tych, które będą uprawniać do emerytur pomostowych. Ustawa powinna wejść w życie 1 stycznia 2009 r. Ponieważ czasu jest mało, projekt popierany przed rząd zostanie zgłoszony jako inicjatywa poselska.

- Obecnie kończymy prace nad projektem. Z takiej możliwości skorzystają przede wszystkim starsi nauczyciele - mówi Mieczysław Kasprzak, poseł PSL.