Rząd i partnerzy chwalą Radę Dialogu Społecznego. Ale do tej pory nie przeprowadziła ona ani jednego wysłuchania publicznego i nie skierowała choćby jednego wniosku do ministra o zmianę prawa.
Jest lepiej, ale nie idealnie – tak można podsumować pierwszy rok funkcjonowania RDS, czyli forum trójstronnej współpracy rządu, pracodawców i związków zawodowych. Lepiej, bo wcześniej – przez ok. 2,5 roku – dialog społeczny w ogóle nie działał ze względu na bojkotowanie komisji trójstronnej (poprzedniczki RDS) przez centrale związkowe (z uwagi na pomijanie ich opinii). Nie idealnie, bo partnerzy społeczni do tej pory w praktyce nie korzystają z nowych uprawnień, jakie zagwarantowała im ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. poz. 1240).
Grzech zaniechania