Firma nie musi płacić składki zdrowotnej za osoby powołane do zarządu uchwałą wspólników i wykonujące dodatkowe umowy w ramach działalności gospodarczej. Taką decyzję wydał dyrektor wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Spółka kapitałowa ma trzyosobowy zarząd powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Obecnie jest on zatrudniony na podstawie umów o pracę. Od nowego roku te same osoby mają nadal pełnić dotychczasowe funkcje, jednak ich wynagrodzenie z tego tytułu będzie wypłacane na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników. Dodatkowo członkowie zarządu jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą zawierać umowy o świadczenie usług doradczych, np. w zakresie opracowywania koncepcji nowych produktów czy sporządzania prognoz i raportów finansowych na rzecz spółki. Przy tym na podstawie umów o świadczenie usług doradczych członkowie zarządu nie będą wykonywać żadnych czynności kierowania czy zarządzania spółką.
Jak stwierdził dyrektor oddziału NFZ, wnioskodawca słusznie uznał, że w takiej sytuacji zarząd nie będzie po 31 grudnia 2016 r. podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu sprawowanych funkcji. Art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) nie wymienia bowiem członka zarządu pełniącego swoją funkcję na podstawie powołania jako osoby podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu. A zakres czynności realizowanych w ramach współpracy z firmami członków zarządu ma się nie pokrywać z zadaniami wykonywanymi na podstawie powołania.
Decyzja nr 15/02/I/2016 wydana przez dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ