Partia Razem domaga się zmian w systemie wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych; wzywa rząd do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed dwóch lat i zniesienia "irracjonalnych nierówności pomiędzy opiekunami".

Podczas czwartkowego briefingu przed siedzibą resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Magdalena Malińska z zarządu Partii Razem przypomniała, że w piątek mijają dwa lata od wyroku TK, który - jak podkreśliła - "orzekł jasno, że absolutnie niekonstytucyjne jest to, żeby dzielić ludzi, segregować ich na lepszych i gorszych; tych, którzy bardziej i mniej zasługują na pomoc, w zależności od tego, w którym momencie życia doszło do utraty niepełnosprawności".

TK orzekł w październiku 2014 r., że różnicowanie wysokości świadczeń dla opiekunów od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niekonstytucyjne. Obecnie opiekunom osób, które nabyły niepełnosprawność przed ukończeniem 18 lat, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1300 zł, a opiekunowie osób, których niepełnosprawność powstała w dorosłym życiu, mogą otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, uzależniony od dochodu.

Reklama

Maciej Konieczny z zarządu Razem tłumaczył, że "dzisiaj seniorka opiekująca się synem z porażeniem mózgowym dostaje 1300 zł, państwo zabrania jej pracować, nie otrzymuje żadnego wsparcia w najprostszych czynnościach opiekuńczych". Dodał, że niektórzy dostają jeszcze dwukrotnie mniej niż wynosi ta niewielka kwota; bo osoby opiekujące się dziećmi, które straciły sprawność po 18. roku życia, dostają jedynie 520 zł i - jak mówił - to musi im wystarczyć na życie i opiekę. "Inni jeszcze nie dostają nic, bo państwo polskie żyje w przekonaniu, że seniorka po wylewnie i opiekująca się nią córka, która w tym celu zrezygnowała z pracy, mogą otrzymać się za 1600 zł emerytury" - zaznaczył.

"W Razem jesteśmy przekonani, że wszystkie te osoby zasługują na wsparcie, które starczy im na godne życie, a nie przypadkowe ochłapy, które w tym momencie rozdziela im polskie państwo" - powiedział Konieczny. Ocenił, że obecny system jest "chaotyczny i niesprawiedliwy", dlatego jego partia domaga się od rządu zmian.

Reklama

Podkreślił, że "na zmianę tego krzywdzącego prawa nie znalazła czasu Platforma Obywatelska, nie znajduje go PiS". "Dziś już wiemy, że niewiele zmieni się w 2017 r. W budżecie państwa nie znalazły się pieniądze na realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego" - powiedział Konieczny.

Malińska mówiła, że "w zeszłym tygodniu Beata Szydło zapowiedziała program pomocy dla opiekunów osób niepełnosprawnych", ale - jak oceniła - "doświadczenie pokazuje, że to są tylko puste obietnice, obietnice bez pokrycia".

"Jest to kwestia elementarnej, ludzkiej przyzwoitości, żeby tym problemem się zająć, dlatego wzywamy obecny rząd PiS-u do tego, żeby zajął się tym problemem i w końcu wykonał wyrok Trybunału Konstytucyjnego i zniósł te irracjonalne nierówności pomiędzy opiekunami osób niepełnosprawnych, zapewnił im środki na godne życie" - zaznaczyła.

Powiedziała, że Razem proponuje wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych m.in. przez opiekę pielęgniarek, psychologów, profesjonalną opiekę medyczną, urlopy wypoczynkowe, a także stworzenie ośrodków, do których można by było oddać osobę niepełnosprawną pod opiekę "na jakiś czas".

W czwartek MRPiPS poinformowało w komunikacie, że pracuje nad realizacją wyroku TK i poprawą sytuacji opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, których świadczenie wynosi 520 zł.

Resort przypomniał, że kończą się także prace nad przepisami, dzięki którym po śmierci osoby niepełnosprawnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. Ustawa została przyjęta przez Sejm, ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

"Prace nad wsparciem rodzin z osobami z niepełnosprawnością toczą się w ramach międzyresortowego zespołu ds. opracowania rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. Do jego zadań należy opracowanie analizy aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie poprawy ich sytuacji. Zespół ma również wypracować propozycje rozwiązań legislacyjnych i systemowych mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. Punktem wyjścia są postulaty, które środowisko osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów złożyło w kancelarii premiera wiosną 2016 r." - wskazał resort.