Projekt trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie. Za pozytywną rekomendacją dla projektu po pracach w podkomisji głosowało 35 członków komisji, przeciw było 7, natomiast 6 wstrzymało się od głosu.

Projekt autorstwa PO zakłada, że emerytury dla byłych oficerów służb PRL naliczano by nie tak jak dziś - według wskaźnika w wysokości 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby za lata 1944 - 1990, lecz 0,7 proc. (dla zwykłego emeryta wskaźnik ten to 1,3 proc.). Przeciętny emerytowany oficer straciłby zatem ok. tysiąca zł; świadczenia generałów spadłyby nawet trzykrotnie.

Według PO, stracić przywileje za lata służby w PRL mają także ci funkcjonariusze SB, którzy po przełomie 1989 - 1990 zostali pozytywnie zweryfikowani i przyjęci do Urzędu Ochrony Państwa. Ponadto PO chce, by członkom WRON emeryturę wojskową naliczano po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby.

Komisje przyjęły poprawkę PO doprecyzowująca przepisy projektu odnośnie informacji przekazywanych przez IPN organom emerytalnym o przebiegu służby funkcjonariuszy.

Niektóre z poprawek poselskich odrzucone

Odrzucono natomiast poprawki posłów opozycyjnych dotyczące zwiększenia wskaźnika dla byłych oficerów służb z 0,7 proc. do 1,3 proc. oraz niezmniejszania emerytur dla oficerów pozytywnie zweryfikowanych.

Akceptacji komisji nie zyskała również poprawka zgłoszona przez Jana Widackiego (DKP), według której emerytura nie byłaby obniżona członkom WRON. "Członkowie WRON są oskarżonymi w procesie, który obecnie się toczy, nie wiemy jaki będzie wyrok (...), dopóki sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, Sejm nie ma prawa wprowadzać takiego uregulowania" - uzasadniał Widacki.

Niezaakceptowane poprawki w drugim czytaniu będą zaprezentowane jako wnioski mniejszości.

W listopadzie szef klubu PO Zbigniew Chlebowski zapowiadał, że do projektu zostanie złożona poprawka zakładająca, iż funkcjonariusze służb specjalnych PRL, którzy po 1989 r. zostali pozytywnie zweryfikowani i przyjęci do Urzędu Ochrony Państwa dostaną wyższe emerytury niż wynika to z obecnego projektu, który ma obniżać je po równo wszystkim pracownikom aparatu bezpieczeństwa.