Wraz z Nowym Rokiem zaczną obowiązywać nowe stawki godzinowe. Zmiana jest istotna dla osób pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, a także samozatrudnionych, świadczących usługi jednoosobowo.

Poziom minimalnej stawki godzinowej jest zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, która ustalana jest corocznie. Minimalna stawka godzinowa będzie wzrastała proporcjonalnie do minimalnej kwoty wynagrodzenia dla pracowników.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie – zgodnie z przepisami ustawy - 13 zł za godzinę.

Uzasadnieniem do wprowadzenia regulacji były między innymi dane z Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynikało, że ponad 4 proc. zatrudnionych pracuje w oparciu wymienione umowy a dla 400 tys. jest to dodatkowe źródło utrzymania. Ujawniono także, że w 2014 roku około 1,36 mln osób otrzymywało wynagrodzenie brutto poniżej minimalnego poziomu.

Wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej nie będzie można się zrzec. Ustawodawca wprowadził odpowiedni zakaz. Ma on za zadanie chronić dochody zleceniobiorcy oraz zabezpieczenie przed nadużyciami i próbami omijania prawa.

Nad przestrzeganiem regulacji czuwać będzie Państwowa Inspekcja Pracy. Za naruszenie przepisów dotyczących wprowadzanej stawki godzinowej przewidziano kary od 1. do 30 tys. zł.

Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta RP w sierpniu br.