statystyki

Mimo uwzględnienia odwołania odsetki od spóźnionych świadczeń nie zawsze są należne

autor: Ryszard Sadlik13.10.2016, 09:25; Aktualizacja: 13.10.2016, 09:34

Ubezpieczony otrzyma je jedynie wówczas, gdy błędne orzeczenie wydano tylko z winy ZUS. Nie zostaną wypłacone, jeżeli rozstrzygające okoliczności pojawiły się dopiero przed sądem

Obowiązek zapłaty przez ZUS odsetek za opóźnienie jest uregulowany w sposób szczególny, zupełnie odmienny od zasad przyjętych w prawie cywilnym. Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli zakład w terminach przewidzianych w przepisach nie ustalił prawa do świadczenia lub go nie wypłacił, jest zobowiązany do wypłaty odsetek w wysokości odsetek ustawowych. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które zakład nie ponosi odpowiedzialności. Przepis ten stosuje się także do płatników zobowiązanych do wypłaty świadczeń (np. wypłaty zasiłków chorobowych).

Nieprawidłowa interpretacja

ZUS jest zobowiązany do wypłaty odsetek, jeżeli opóźnienie w wypłacie świadczenia (np. emerytury, renty lub zasiłku) wynika z jego błędu polegającego na nieprawidłowej wykładni lub niewłaściwym zastosowaniu prawa albo błędu w ustaleniach faktycznych, będącego skutkiem naruszenia przepisów proceduralnych. Nieprawidłowa wykładnia lub niewłaściwe zastosowanie prawa polega na tym, że ZUS wydaje decyzję nieprawidłową mimo prawidłowo i kompletnie zebranego materiału dowodowego. Jeżeli zatem ZUS dokonał nieprawidłowej wykładni lub błędnego zastosowania prawa, to ubezpieczonemu należą się odsetki od kwoty świadczenia przyznanego wyrokiem sądu, liczone od upływu terminu, w którym ZUS powinien był wydać prawidłową decyzję uwzględniającą wniosek.

Odsetki nie będą jednak wypłacone, gdy ZUS nie ponosi winy w opóźnieniu, a także gdy jest ono skutkiem innych przyczyn, niezależnych od organu rentowego. Takimi okolicznościami mogą być np. opóźnienie wnioskodawcy w przedstawieniu niezbędnych dokumentów lub innych dowodów (np. zeznań świadków), zaniechanie złożenia koniecznych wyjaśnień czy podanie przez niego błędnego adresu. Jeśli więc dopiero w postępowaniu sądowym po złożeniu odwołania ubezpieczony złoży nowe dokumenty i sąd przeprowadzi z nich dowód, co doprowadzi do ostatecznego wyjaśnienia sprawy, to nie można wówczas mówić o okolicznościach, za które odpowiada ZUS. Jego odpowiedzialność za odsetki byłaby w takim przypadku wyłączona. Jeżeli bowiem zmiana decyzji ZUS w postępowaniu sądowym będzie uzasadniona ustaleniami co do takich okoliczności, które nie były i nie mogły być znane ZUS, to nie będzie podstaw do uznania, że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność. Podobnie wskazywał m.in. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 29 maja 2014 r., sygn. akt III AUa 2071/13.


Pozostało 75% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane