Osoby, które ubiegają się o zwrot opłaconych należności na ubezpieczenia społeczne w formie papierowej, nie powinny już przesyłać dokumentów do centrali Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), tylko do jego oddziałów.
Jest to związane z decyzją zarządu funduszu, który przekazał swoim regionalnym jednostkom kompetencje związane z wprowadzaniem danych zawartych na wnioskach Wn-U-G i Wn-U-A do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). To właśnie te formularze pozwalają niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą oraz rolnikom na uzyskanie częściowej refundacji składek emerytalno-rentowych. W przypadku gdy któryś z wniosków zostanie mimo wszystko wysłany do centrali PFRON w Warszawie, będzie on przekierowany według właściwości do jednego z oddziałów. To może jednak wydłużyć proces wypłaty pieniędzy. Nowe zasady dotyczące przesyłania formularzy obowiązują wnioski składane za październik i kolejne miesiące. Natomiast od listopada w ten sposób powinny być też przekazywane papierowe korekty.
Ponadto PFRON informuje, że osoby, które deklarują elektroniczną wymianę danych, powinny tak jak do tej pory wysyłać wnioski poprzez SODiR. Jedynie w przypadku braku możliwości przesłania dokumentów za jego pośrednictwem, formularze należy wysłać pocztą do oddziału. Jednocześnie fundusz zachęca, do korzystania z SODiR, zwracając uwagę, że przyspiesza to proces ubiegania się o wsparcie finansowe. Co więcej bezpośrednio po złożeniu wniosku osoba niepełnosprawna starająca się o refundację lub pracodawca, który ubiega się o dofinansowania do pensji, może sprawdzić, czy dokument został przyjęty i pozytywnie zweryfikowany przez system czy wymaga korekty, którą może szybko złożyć.