"Liczymy na dalszą współpracę z rządem w sprawie projektu podczas prac legislacyjnych w Sejmie" - powiedział Bobrowski.

Poinformował, że OPZZ przesłała w poniedziałek do resortu skarbu uwagi dotyczące przyszłej ustawy. "Miały one charakter głównie formalno-prawny" - dodał.

Tworzenie specjalnej ustawy jest związane z decyzją Komisji Europejskiej, która uznała, że pomoc udzielona stoczniom w Gdyni i Szczecinie jest nielegalna i dała polskiemu rządowi czas do 6 czerwca 2009 roku na wyprzedaż ich majątku. Ma to pozwolić na kontynuowanie ich działalności i zachowanie miejsc pracy.