Premier Beata Szydło przedstawiła w Sejmie trzy zobowiązania rządu ws ochrony życia. Zapowiedziała, że powstanie program wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne, środki na jego realizację od 2017 r. mają być zabezpieczone w budżecie; ma być też akcja promująca ochronę życia.

Premier wystąpiła w Sejmie przed czwartkowym głosowaniem ws obywatelskiego projektu komitetu "Stop aborcji".

"Jako premier RP czuję się odpowiedzialna za ochronę życia, za to, ażeby życie ludzkie było szanowane i godnie traktowane i ażeby dyskusja o ochronie życia była pełna szacunku i godności. Szanujmy różne poglądy i głosy" - powiedziała szefowa rządu.

Dodała, że szanuje poglądy tych, którzy chcą "inaczej debatować o ochronie życia ludzkiego". "Uważam, że odpowiedzialnością Wysokiej Izby, całej klasy politycznej, nas wszystkich przed Polkami i Polakami jest dzisiaj studzić emocje i mówić z szacunkiem o ludzkim życiu i ochronie ludzkiego życia" - powiedziała premier.

"Rząd RP zrobi wszystko, żeby życie chronić" - oświadczyła i zaprezentowała trzy zobowiązania rządu ws. ochrony życia ludzkiego.

"Do końca roku przygotujemy program, który zostanie przedstawiony Wysokiej Izbie, wsparcia dla rodzin i dla matek, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tzw. trudnych ciąż, program wsparcia dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne, program wsparcia dla kobiet, które zdecydują się donosić ciążę i urodzić dziecko nawet w najtrudniejszych dla siebie sytuacjach, zarówno jeśli chodzi o wszystkie kwestie związane z opieką zdrowotną, opieką prenatalną, jak i później, w opiece nad urodzonym dzieckiem" - zapowiedziała szefowa rządu.

Dodała, że projekt ustawy dotyczącej programu zostanie przedstawiony do końca bieżącego miesiąca.

"Zapraszam wszystkie kluby, nawet tych z państwa, którzy chcą liberalizować prawo aborcyjne, żebyście wzięli udział w pracach nad tym projektem" - powiedziała szefowa rządu.

Drugie z zobowiązań przedstawionych przez premier, to zgłoszenie poprawek do projektu przyszłorocznego budżetu zabezpieczających środki finansowe na realizację tego programu od 1 stycznia 2017 r.

Po trzecie - zapowiedziała szefowa rządu - "zostanie przeprowadzona kompleksowa, szeroko zakrojona akcja informacyjna, społeczna, wspierająca i promująca ochronę życia".

W głosowaniu, które odbyło się po wystąpieniu premier, Sejm odrzucił obywatelski projekt komitetu "Stop aborcji" zakładający całkowity zakaz i penalizację przerywania ciąży. Za odrzuceniem projektu głosowało 352 posłów, 58 było przeciw, 18 wstrzymało się od głosu. Odrzucenie projektu zarekomendowała w środę sejmowa Komisja sprawiedliwości i praw człowieka - wnioskował o to poseł PiS i posłowie PO. W czwartek głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.

Na wstępie swego sejmowego wystąpienia premier powiedziała, że kiedy było - poprzednie - głosowanie była obecna na sali sejmowej i głosowała za tym, żeby obywatelski projekt o ochronie życie trafił do prac w komisjach sejmowych. "Ponieważ jestem za ochroną życia" - oświadczyła.

Wcześniej posłanka PSL Genowefa Tokarska zwróciła się z pytaniem do szefowej rządu dlaczego podczas głosowania - na poprzednim posiedzeniu Sejmu, gdy rozstrzygało się czy obywatelski projekt zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu, czy też będą nad nim dalsze prace - wyjęła swoją kartę z urządzenia do głosowania.