Od jakiegoś czasu prowadzę samodzielnie niewielki lokal gastronomiczny. Ostatnio poprosiłam dwie znajome, aby mi pomagały przez kilka dni w tygodniu za niewielką opłatą. Nie podpisałam z nimi żadnej umowy, dlatego też nie zgłosiłam ich do ZUS. Ostatnio jednak dowiedziałam się, że ZUS rozpoczął intensywne kontrole w moim miasteczku. Czy za niezgłoszenie pracowników do ubezpieczeń grozi mi jakaś odpowiedzialność?
Może grozić. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. W opisywanej sytuacji osoby poproszone o pomoc można uznać za wykonujące pracę na rzecz przedsiębiorcy, a więc podlegające ubezpieczeniom. W myśl obowiązujących przepisów zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń. Za niezgłoszenie pracownika do ZUS odpowiada pracodawca, a nie pracownik, który nierzadko nawet nie wie, czy został w ogóle zarejestrowany w ZUS. Ten sam obowiązek dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego, co wynika z art. 74 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa zdrowotna), który odsyła do zasad, trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenia pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego pracodawca dokonuje na druku zgłoszeniowym ZUS ZUA.
To wykroczenie...